Yargıtay 19. Hukuk Dairesi 2001/6816 E., 2002/4172 K.

T.C. YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİ Esas numarası: 2001/6816 Karar numarası: 2002/4172 Tarihi: 31.5.2002 DAVA : Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı dava dilekçesinin görevsizlik nedeniyle reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: KARAR : Dava, kredi sözleşmesinden doğan alacağın […]