Yargıtay 21. Hukuk Dairesi 2000/3575 E., 2000/3801 K.

T.C. Yargıtay 21. Hukuk Dairesi Tarih:15.05.2000, Esas no: 2000/03575, Karar no: 2000/03801 İçtihat konusu: Belediye Mallarının Haczi ve Taşkın Haciz Davacı, davalı kurumun Belediye Başkanlığına ait gayri menkulleri üzerine konulan haczin kaldırılmasına karar verilmesini istemiştir. Mahkeme, ilamında belirtildiği şekilde isteğin kabulüne karar vermiştir. Hükmün, davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan […]