Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 1989/2737 E., 1990/3240 K.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 1989/2737 E., 1990/3240 K. İÇTİHAT ÖZETİ : Dava konusu bonoda nakden veya malen alacak kaydı olmadığından ispat yükü davacıda olup iddia tanıkla ispat edilemez. DAVA : Hükmün temyizen tetkiki davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu, gereği konuşulup düşünüldü: KARAR : Davacı, oğlu […]