Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 1984/4029 E., 1984/4214 K.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 1984/4029 E., 1984/4214 K. İÇTİHAT ÖZETİ : Geriye ciro ile bir senedi iktisap eden kimse kendisinden önce gelen müteselsil borçlulara kural olarak müracaat edebilirse de, bunlardan birisinin sonradan kendisine müracaat hakkının mevcut olması halinde, bu kişiden senet bedelini istemesi ( Geri verilmesi gereken bir şeyi talep eden kimse kötü niyetle hareket […]