Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2007/20906 E., 2008/52 K.

Yargıtay 2.Hukuk Dairesi 2007/20906 E., 2008/52 K. İçtihat özeti:  Mahkeme kararı ile feshedilen veya münfesih hale düşen derneklerin mallarının tasfiyesi konusunda yasalarda görevli mahkeme öngörülmediğinden görevli mahkeme genel hükümlere göre belirlenir. Derneğin münfesih hale düştüğüne Sulh Hukuk Mahkemesince karar verilmiş olması tasfiyenin de bu mahkemece yapılacağı anlamına gelmez. İçtihat Metni Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi […]