Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Kamulaştırmasız El Atma Davalarında “Arazi Bedelinin Yarısı” Esaslı Tespit Kriteri İptal Edildi. – Ankahukuk.Com – Hukuk ve Yaşam Sitesi

Taşınmaz mal kamulaştırmasının satın alma usulüyle yapılamaması halinde idarenin, taşınmaz malın bulunduğu yer asliye hukuk mahkemesine müracaat etmesi sonrası açılan taşınmaz malın bedelinin tespiti ve tescili davaları ile kamulaştırması el atma davalarında ölçü olarak alınan ve Kamulaştırma Kanunu’nun 11.maddesinin 1 numaralı fıkrasının (ı) bendinde yer alan “arazi bedelinin yarısını geçmemek ve…” ibaresi Anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi. Yine aynı bentte bulunan “Bu fıkrada belirtilen unsurlara göre tespit edilen…” ibaresi de iptal edildi.

Resmi Gazete’nin 14.05.2019 tarihli sayısında yayınlanan Anayasa Mahkemesi Kararında “Kamulaştırmanın anayasal öğelerden biri “gerçek karşılık” olduğundan kamulaştırılan taşınmazın bedeline dair yasal düzenlemelerin, Anayasa’da öngörülen “gerçek karşılık” ölçütüne uygun olması gerektiği; Kamulaştırılan taşınmazın gerçek bedelinin malike ödenmesinin Anayasa’nın 35 ve 13. maddeleri kapsamında mülkiyet hakkının ve ölçülülük ilkesinin bir gereği olduğu ” vurgulandı.

Anayasa Mahkemesi’nin 10.04.2019 tarihli ve 2018/156 E- 2019/22 K sayılı kararının TAM METNİNE buradan ulaşabilirsiniz!

İçeriğe tepkiniz? (3 tane seçimde bulunabilirsiniz!)

Daha Fazlası

Ankahukuk

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yazın

(required)

(gerekli)