İADEDE YAKINANLARIN RIZASI

Daire:6
Tarih:2010
Esas No:2008/7681
Karar No:2010/14665
Kaynak:mahkeme dosyası
İlgili Maddeler:168
İlgili Kavramlar:İADEDE YAKINANLARIN RIZASI
Yakınan Mehmet Demir’den yağmalanan 3 milyon liranın 2 milyon lirasının geri verildiği, yakınan Emrah Yıldırım’ın da yağmaya konu bir kısım eşyalarının, hükümlünün suç ortağı tarafından kendiliğinden getirilip adı geçen mağdura iade edildiğinin anlaşılması karşısında; adı geçen yakınanların rıza göstermeleri halinde, hükümlü hakkında 5237 sayılı TCY.nın 168/4. maddesinin yollamasıyla aynı yasanın 168/3. maddesinin uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi,

Bozmayı gerektirmiş, hükümlü Sedat Yenigün savunmanının temyiz itirazı bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenlerle istem gibi BOZULMASINA, infaz aşamasındaki hükümlü yararına uygulamaların kazanılmış hak oluşturmayacağının gözetilmesine, 29.09.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yazın

(required)

(gerekli)