GÖREVLİYE SÖVME

Daire:4
Tarih:2010
Esas No:2008/11831
Karar No:2010/14006
Kaynak:Antalya 7. Asliye Ceza
İlgili Maddeler:TCK 129
İlgili Kavramlar:GÖREVLİYE SÖVME

1- Sanığın, olay sırasında sivil giyimli olan yakınanların görevli polis memuru olduklarını bilmediğine ilişkin savunması yöntemince tartışılıp reddedilmeden, görevliye sövme suçundan hüküm kurulması,
2- Sanık müdafiinin son ve 01.10.2004 tarihli oturumdaki haksız kışkırtma hükümlerinin uygulanması isteği hakkında, olayın çıkış nedeni ve gelişmesi de değerlendirilerek bir karar verilmemesi,
3- 5275 sayılı Yasada, ödenmeyen para cezalarına ilişkin olarak gecikme zammının öngörülmemesi ve bu Yasanın 122. maddesi ile de 647 sayılı Yasanın yürürlükten kaldırılmış olmasına karşın, gecikme zammına hükmedilmesi,
Yasaya aykırı ve sanık Mustafa H… müdafiinin temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden HÜKÜMLERİN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 20.09.2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Başkan Üye Üye Üye Üye     

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yazın

(required)

(gerekli)