EVLENMESİNE RAĞMEN, YETİM AYLIĞI ALMAYA DEVAM ETMEK

Daire:11
Tarih:2010
Esas No:2007/8782
Karar No:2010/7252
Kaynak:şahsi arşiv
İlgili Maddeler:160
İlgili Kavramlar:yetim aylığını evlenmesine rağmen almaya devam etmek 5237 sayılı TCK’nun 160. maddesindeki suçu oluşturur.

Dolandırıcılık suçunda unsur olan hileli hareketlerle kişinin aldatılıp, kendi veya bir başkasının malvarlığı aleyhine bir işlemde bulunmaya yöneltilmesi ve bu işlem sonucunda sanığın veya başkasının yararına haksız menfaat sağlanması gerektiği, somut olayda ise; sanığın Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünden daha önceden almakta olduğu yetim aylığını. 11.01.1999 tarihinde evlenmesine karşın bu durumu bildirmeden 31.05.2006 tarihine kadar almaya devam etmek biçimindeki eyleminde dolandırıcılık suçunun unsuru olan hileli hareket bulunmadığından, fiilinin 5237 sayılı TCK’nun 160. maddesindeki suçu oluşturacağı düşünülmeden beraat kararı verilmesi…     

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yazın

(required)

(gerekli)