DOLANDIRICILIK ( Sözleşmede Yazılı Konutun Teslim Edilmemesi )

Özet: Suça konu sözleşmelerde yazılı yerlerin kime ait olduğu, şikayetçiye gösterilen yerlerle aynı yer olup olmadığı, sanıklar tarafından herhangi bir inşaat yapılıp yapılmadığı, sözleşmede taahhüt edilen daireleri yapma gücünün bulunup bulunmadığı, usulünce araştırılarak sonucuna göre bir karar verilmesi gerekir.

TCK.157
Y11CD 10.02.2010 E.2009/3994 – K.2010/67
2

DAVA VE KARAR:

Şikayetçinin, … İnşaat Tic. Ltd. Şti.nden 11.04.2001 tarihli konut satış sözleşmesiyle 9.675 TL. ye, 3.000 TL.si peşin, kalanı için de senet vermek suretiyle sanıklar tarafından kendisine gösterilen ve sözleşmede mevkii, ada, parsel, blok ve metrekaresi yazılı yeri satın aldığını, senetleri zamanında ödediğini, ancak 2002 yılı Haziran ayı içerisinde sanıklar tarafından kendisine ihtarname gönderilecek arsa payına mahsuben 6.990 TL. ücret istendiği gibi belirtilen sürede evin teslim edilemediğini,  
YARGITAY 11. CEZA DAİRESİ KARARI: sanıkların daha sonra da önceki sözleşmeyi fesh ederek yine mevkii, ada, parsel, blok ve metrekaresi yazılı 06.08.2002 tarihli bir sözleşme yaptıklarını ve sözleşmeyle birlikte 2.750 TL.daha ödediğini, ancak kendisine gösterilen yerlerin başkalarına ait olup, sözleşmede yazılı yerlerle kendisine gösterilen yerlerin farklı olduğunu, iddia etmesi, sanıkların şikayetçi ile aralarında konut satış sözleşmesi olduğunu, şikayetçinin taksitleri ödememesi nedeniyle dairesinin teslim edilmediğini, halen üyeliğinin devam ettiğini, konut satış sözleşmenin 10.maddesine göre şirketin sözleşme gereği verilmesi gereken dairenin yerini tek taraflı olarak değiştirebileceğini savunmaları karşısında, gerçeğin kuşkuya yer vermeyecek şekilde belirlenmesi açısından, suça konu  sözleşmelerde yazılı yerlerin kime ait olduğu, şikayetçiye gösterilen yerlerle aynı yer olup olmadığı, sanıklar tarafından herhangi bir inşaat yapılıp yapılmadığı, sözleşmede taahhüt edilen daireleri yapma gücünün bulunup bulunmadığı,

SONUÇ:

usulünce araştırılarak sonucuna göre bir karar verilmesi gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde eksik soruşturmayla hüküm kurulması,
Yasaya aykırı, sanıklar müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı (BOZULMASINA), oybirliği ile karar verildi.

 

 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yazın

(required)

(gerekli)