DAVADA DOĞRUDAN MADDİ ZARAR GÖRENLER

Daire:11
Tarih:2010
Esas No:2010/14384
Karar No:2010/11776
Kaynak:Antalya 4. Asliye Ceza
İlgili Maddeler: TCK 155/1
İlgili Kavramlar: DAVADA DOĞRUDAN MADDİ ZARAR GÖRENLERİN MÜKELLEFLER OLUP ONLARINDA ŞİKAYETÇİ OLMADIKLARINDAN

Sanık hakkında; katılanın yanında çalışmasından istifade ederek, mükelleflerden SSK ve Bağ Kur primlerini yatırmak üzere aldığı paraları yatırmadığından bahisle açılıp değişen suç vasfı nedeniyle güveni kötüye kullanma suçu olarak kabul edilen davada doğrudan maddi zarar görenlerin mükellefler olup onların da şikayetçi olmadıklarından bahisle kamu davasının düşürülmesi gerektiği mahkemece dosya içeriğine uygun şekilde gerekçeleri gösterilerek kabul ve takdir kılınmış olduğundan katılan vekilinin suçun sabit olduğuna yönelen ve yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün istem gibi ONANMASINA, 25.10.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Başkan Üye Üye Üye Üye     

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yazın

(required)

(gerekli)