BAŞKASININ ADINI TAŞIYARAK OY VERMEYE TEŞEBBÜS EDEN

Daire:8
Tarih:2010
Esas No:2008/10668
Karar No:2010/10900
Kaynak:Antalya 8. Asliye Ceza
İlgili Maddeler: 298 sayılı Yasanın 160/2. maddesi
İlgili Kavramlar: BAŞKASININ ADINI TAŞIYARAK OY VERMEYE TEŞEBBÜS EDEN.

Gereği görüşülüp düşünüldü:
Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delilere, mahkemenin tahkikat neticelerine uygun olarak tecelli eden kanaat ve takdirine göre yerinde görülmeyen sair itirazlarının reddine, ancak:
Hükümden sonra yürürlüğe giren 5728 sayılı Yasa’nın 306. maddesi ile değişik 298 sayılı Yasanın 160. maddesinin 2. fıkrasında hapis cezası yanında para cezası öngörülmediğinden sadece hapis cezasına hükmedilmesi zorunluluğu,
Yasaya aykırı görüldüğünden hükmün CMUK.nun 321. maddesi gereğince (BOZULMASINA), ancak, bu aykırılığın CMUK.nun 322. maddesine göre düzeltilmesi mümkün bulunduğundan, hüküm fıkrasından para cezaları çıkarılarak sonuç cezanın “2 yıl 6 ay hapis” olarak bırakılması suretiyle diğer yönleri usul ve yasaya uygun bulunan hükmün istem gibi (DÜZELTİLEREK ONANMASINA), 29.09.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Başkan Üye Üye Üye Üye

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yazın

(required)

(gerekli)