AVUKATLIK KİMLİĞİ – HAKSIZ EYLEM NEDENİYLE KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI

Daire:4
Tarih:2010
Esas No:2009/12689
Karar No:2010/8574
Kaynak:

İlgili Maddeler
:AV.K. 9 BK. 49
İlgili Kavramlar:AVUKATLIK KİMLİĞİ – HAKSIZ EYLEM NEDENİYLE KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI -MANEVİ TAZMİNAT
• HAKSIZ EYLEM NEDENİYLE KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Manevi Tazminat – Banka Görevlilerinin Söz ve Eylemlerinin Avukat Olan Davacının Meslek ve Kişilik Haklarına Saldırı Oluşturması )
• MANEVİ TAZMİNAT ( Banka Görevlilerinin Söz ve Eylemlerinin Avukat Olan Davacının Meslek ve Kişilik Haklarına Saldırı Oluşturması – Davacı Yararına Manevi Tazminat Takdir Edileceği )
• AVUKATLIK KİMLİĞİ ( Tüm Resmi ve Özel Kuruluşlarca Kabul Edileceğine İlişkin Düzenleme Yer Aldığı ve Yönetmelik ve Yönergelerin Yasaya Aykırı Olamayacağı )
1136/m.9
818/m.49

ÖZET : Dava, haksız eylem nedeniyle kişilik haklarına saldırıdan dolayı uğranılan manevi zararın ödetilmesi istemine ilişkindir. Avukatlık Yasasının 9. maddesinde avukatlık kimliğinin tüm resmi ve özel kuruluşlarca kabul edileceğine ilişkin düzenleme yer aldığı, yönetmelik ve yönergelerin yasaya aykırı olamayacağı; ayrıca, seslerini yükseltip el-kol hareketleri yaparak “…nereye şikayet edersen et…” biçiminde sözler söyleyerek karşılıklı saygı sınırlarını aşan banka görevlilerinin söz ve eylemlerinin avukat olan davacının meslek ve kişilik haklarına saldırı oluşturduğu gerekçesi ile istemin bir bölümü kabul edilmiştir. Dava konusu olayda; davalı banka çalışanlarının Yönetmelikte sayılan belgelerin sunulmasını istemelerinde yasaya aykırılık yok ise de, sergiledikleri tutum ve davranışlar davacının kişilik haklarına saldırı oluşturduğundan davacı yararına manevi tazminat takdir edilmiş olması yerindedir.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yazın

(required)

(gerekli)