ASLI ELE GEÇİRİLEMEYEN, FOTOKOPİDEN İBARET NÜFUS CÜZDANININ ALDATMA YETENEĞİNİ

Daire:11
Tarih:2010
Esas No:2010/5286
Karar No:2010/11044
Kaynak:Antalya 11. Asliye Ceza
İlgili Maddeler:TCK 204, 267
İlgili Kavramlar: ASLI ELE GEÇİRİLEMEYEN, FOTOKOPİDEN İBARET NÜFUS CÜZDANININ ALDATMA YETENEĞİNİN NE ŞEKİLDE OLUŞTUĞU AÇIKLANMADAN


1- Sanığın geçmiş hükümlülüklerinden en ağırının tekerrüre esas alınmasının gerektiğinin gözetilmemesi aleyhe temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.
Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanığa yüklenen şikayetçi Üzeyir Kocabıçak’a yönelik işlenen sahtecilik ve iftira, katılan Tolga Büyükkalay’a karşı işlenen dolandırıcılık suçlarının sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde vasıflarının tayin, cezaları azaltıcı sebeplerin nitelik ve dereceleri takdir kılınmış, savunması inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş, incelenen dosyaya göre anılan suçlardan verilen hükümlerde eleştiri dışında bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan sanığın bir sebebe dayanmayan ve yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün istem gibi ONANMASINA,
2- Sanığın şikayetçi Rahmi Yıldız’a yönelik işlediği sahtecilik ve iftira suçlardan kurulan hükümlerin temyizine gelince:
Sanığın üst aramasında el konulan Rahmi Yıldız adına düzenlenmiş, aslı ele geçirilemeyen, fotokopiden ibaret nüfus cüzdanının aldatma yeteneğinin ne şekilde oluştuğu açıklanmadan ve yakalanması sırasında sanığın emniyet görevlilerine kendisini Rahmi Yıldız olarak tanıtmadığı gözetilmeden yazılı şekilde her iki suçtan da mahkumiyet hükümleri kurulması,
Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 12.10.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Başkan Üye Üye Üye Üye

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yazın

(required)

(gerekli)