Aile Fertlerinin Nüfus Kayıtları Arasındaki Çelişki


YARGITAY
18. HUKUK DAİRESİ
E:
2007/8861 K: 2007/9472 T: 08/11/2007

İlgili Kavramlar:
Kardeşlerin doğum tarihleri arasındaki çelişki
Hakimin, nüfus kayıtlarında düzeltme yaparken, kayıtlar arasındaki farklılıkları incelemesi

Karar:
Davacı S.A. ile davalı Nüfus Müdürlüğü arasındaki davada K. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen ve Yargıtay’ca incelenmeksizin kesinleşmiş bulunan 11/9/2006 günlü ve 2006/198-288 sayılı kararın yürürlükteki hukuka aykırı olduğu savıyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 19/9/2007 gün ve Hukuk-167901 sayılı yazısıyla kanun yararına temyiz edilerek bozulması istenilmiş olmakla, dosyadaki tüm kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

YARGITAY KARARI

Doğum tarihinin düzeltilmesine karar verilen F.A. ile aynı anneden doğduğu anlaşılan kardeşi 25/9/1983 doğumlu M.A. arasında düzeltilen doğum tarihine göre 4 ay 15 günlük bir zaman farkı bulunmaktadır. Bir kadının bu süre içerisinde iki kez doğum yapmasının tıbben mümkün olmadığı açık olup, hakim, nüfus kayıtlarında düzeltme yaparken bu kayıtların diğerleri ile çelişik olmamasına özen göstermeli, böyle bir sonucu doğuracak kararlar vermemelidir. Mahkemece bu husus dikkate alınmaksızın yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır.

Bu itibarla yukarıda açıklanan nedenlerle Yargıtay C.Başsavcılığının temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün HUMK.’nun 427. maddesi gereğince sonuca etkili olmamak kaydıyla kanun yararına BOZULMASINA ve gereği yapılmak üzere kararın bir örneği ile dosyanın Yargıtay C.Başsavcılığına gönderilmesine, 8/11/2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.


 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yazın

(required)

(gerekli)