Aile Fertlerinin Nüfus Kayıtları Arasındaki Çelişki II


YARGITAY
18. HUKUK DAİRESİ
E:
2007/8865 K: 2007/9473 T: 08/11/2007

 

İlgili Kavramlar:
Kardeşlerin doğum tarihleri arasındaki çelişki
Hakimin, nüfus kayıtlarında düzeltme yaparken, kayıtlar arasındaki farklılıkları incelemesi

Karar:
Davacı M.K.D. ile davalı Nüfus Müdürlüğü arasındaki davada E. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen ve Yargıtay’ca incelenmeksizin kesinleşmiş bulunan 26.5.2005 günlü ve 2005/44-217 sayılı kararın yürürlükteki hukuka aykırı olduğu savıyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 19.9.2007 gün ve Hukuk-181724 sayılı yazısıyla kanun yararına temyiz edilerek bozulması istenilmiş olmakla, dosyadaki tüm kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

Doğum tarihinin düzeltilmesine karar verilen davacı ile aynı anneden 11.11.1984 tarihinde doğup 1.6.1985 tarihinde öldüğü anlaşılan kardeşi H. arasında düzeltilen doğum tarihine göre 1 ay 22 günlük bir zaman farkı bulunmaktadır. Bir kadının bu süre içerisinde iki kez doğum yapmasının tıbben mümkün olmadığı açık olup, hakim, nüfus kayıtlarında düzeltme yaparken bu kayıtların diğerleri ile çelişik olmamasına özen göstermeli, böyle bir sonucu doğuracak kararlar vermemelidir. Mahkemece bu husus dikkate alınmaksızın yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır.

Bu itibarla yukarıda açıklanan nedenlerle Yargıtay C.Başsavcılığı’nın temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün HUMK.’nun 427. maddesi gereğince sonuca etkili olmamak kaydıyla kanun yararına BOZULMASINA ve gereği yapılmak üzere kararın bir örneği ile dosyanın Yargıtay C.Başsavcılığına gönderilmesine, 8.11.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yazın

(required)

(gerekli)