4926 sayılı kanuna muhalefet

Yargıtay Kararı: 4926 sayılı kanuna muhalefet

T.C.
YARGITAY
7. Ceza Dairesi

Y A R G I T A Y İ L A M I

Esas No : 2009/18093
Karar No : 2010/14145
Tebliğname No : 7 – 2008/143873

İNCELENEN KARARIN;
MAHKEMESİ : Tercan Asliye Ceza Mahkemesi
TARİHİ : 23/01/2008
NUMARASI :
SANIK :
SUÇ : 4926 sayılı kanuna muhalefet
HÜKÜM : Beraatlerine
TEMYİZ EDEN : Katılan vekili
TEBLİĞNAMEDEKİ DÜŞÜNCE : Red

Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü;
Kararın niteliğine, suçun oluşması halinde gerektirdiği cezanın nevi ve miktarına göre, 21 Temmuz 2004 gün ve 25529 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5219 sayılı kanunun 3/B ve 2/A-c madde fıkraları ile değişik 1412 sayılı CMUK.nun 305/2 maddesi uyarınca hükmün temyizi kabil bulunmadığından 1412 sayılı CMUK.nun 317.maddesi uyarınca katılan vekilinin temyiz isteğinin REDDİNE, 04.10.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Tercan Cumhuriyet Başsavcılığının ,,,,,,,,,,,,,, tarih ve ,,,,,, esas sayılı iddianamesiyle olay günü sanıkların ayrı ayrı kullandıkları otobüslerin asker sevkiyatı yaptıklarını, Jandarmanın bu otubüslerde yaptıkları kontrollerde sanıkların ,,,,,,,,,,,,,,,,’ün kullandığı araçta ,,,,,,, bidon (… litre), Sanık ,,,,,,,,,,,,,’ün kullandığı araçta ,,,,,,,bidon (… litre), sanık ,,,,,,,,,,,,,,’nun kullandığı araçta ,,,,,,, bidon (… litre) ve sanık ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ın kullandığı araçta ,,,,, bidon (… litre) faturasız ve irsaliyesiz motorin ele geçirildiğini, ele geçirelen motorinlerden alınan numunelerin tahlil için ODTÜ petrol araştırma merkezine gönderildiği, yapılan tahlillerde motorinin TSE standartlarına uygun olduğu ve sanıklara yapılan ön ödeme ihtarlarını yerine getirdikleri tespit edildiğinden eylemlerine uyan 4926 sayılı kanunun 3/a-4 delaletiyle 4/a-2 ve 4/4 (ikinci cümle) maddeleri gereğince cezalandırılmaları talep edilmiştir.

MAHKEMECE TÜM SANIKLARIN BERAATİNE KARAR VERİLMİŞTİR.

Yorumlar

30,04,2004 tarihinde 29 paket yabancı menşeeli sigara yakalandı üzerimde yapılan durumalar sonucunda 30,12,2005 tarihinde karar verilen para cezası ile duruşmam sona erdi. fakat ben 4 yıllık üniversite lisasns mezunu bir vatandaşım…okulum bittiginde askere gitmek istedim fakat askerlik dairesi arşiv kaydım oldugundan 6 ay olan askerlik hakkımı 15 aya normal er statüsüne çıkardı.. kamu hak mahrumiyetim in ortaya çıkması beni çok kötü yönde etkiledi.. eger ben türkiye cumhuriyeti vatandaşıysam haklarımı geri almak istiyorum.. bu konuda bana yardımcı olmanızı siz degerli hukukçularımızdan rica ediyorum…

Yorum Yazın

(required)

(gerekli)