3091 SAYILI YASA VE 3. MEN

Daire:8
Tarih:2006
Esas No:2004/477
Karar No:2006/598
Kaynak:YKD Haziran-2006 Sf : 1005
İlgili Maddeler:3091 SAYILI YASA
İlgili Kavramlar:3091 SAYILI YASA VE 3. MEN

T.C.
YARGITAY
8. Ceza Dairesi
Esas : 2004/477
Karar : 2006/598
Tarih : 08.02.2006

HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ

Özet :Sanığın, idarece verilen iki men kararından sonra 3. kez aynı yere el atması sonucu yine men kararı verildiği ve infaz edildiği anlaşılmakla; sanığın son tecavüzünün yeni bir 3091 sayılı Yasaya aykırılık suçunu oluşturduğu gözetilmelidir.

( 3091 s. MTÖK. m. 12, 14, 15 )

3091 sayılı Kanuna aykırılık suçundan sanık İlyas’ın yapılan yargılanması sonunda; Beraatine dair (Cihanbeyli Sulh Ceza Mahkemesinden verilen 14.05.2003 gün ve 82 esas, 185 karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi o yer C.Savcısı tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından tebliğname ile 15.01.2004 günü daireye gönderilmekle incelendi:

Gereği görüşülüp düşünüldü:

Sanığın suça konu yere el atması nedeniyle idarece 03.11.1994 ve 31.05.1996 tarihlerinde birinci ve ikinci men kararları verilerek infaz edildiği ve Cihanbeyli Sulh Ceza Mahkemesinin 23.10.1996 gün ve 1996/93-229 sayılı kararıyla 3091 sayılı Yasaya aykırılık suçundan mahkum edildiği, bundan sonra aynı yere 3. kez el atması nedeniyle hakkında 26.02.2001 gün ve 21 sayılı üçüncü men kararının verilerek bunun da infaz edildiği anlaşılmakla; sanığın son tecavüzünün yeni bir 3091 sayılı Yasaya aykırılık suçunu oluşturduğu gözetilmeden, mahkumiyeti yerine yazılı gerekçeyle beraat hükmü kurulması,

Bozmayı gerektirmiş sanığın temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı istem gibi (BOZULMASINA), 08.02.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yazın

(required)

(gerekli)