Yargıtay Ceza Genel Kurulu

Yargıtay Ceza Genel Kurulu 2005/1-66 E., 2005/65 K.

T.C. YARGITAY Ceza Genel Kurulu Esas no:2005/1-66 Karar no:2005/65 Tarih:14.06.2005 Sanıklardan H. C. Ş. ve i. K.nun beraatlerine, A. Y.nin ise TCY.nın 452/1 ve 59. maddeleri uyarınca 6 yıl 8 ay ağır hapis cezası ile cezalandırılmasına, 31. madde uyarınca sürekli olarak kamu hizmetlerinden yasaklanmasına, 33. madde gereğince hapis hali süresince yasal kısıtlılık altında bulundurulmasına, hakkında […]

Yargıtay Ceza Genel Kurulu 2006/1-4 E., 2006/7 K. içtihatı

T.C. YARGITAY CEZA GENEL KURULU Esas no: 2006/1-4 Karar no : 2006/7 Tarih : 31.1.2006 İçtihat konusu: Tutukluluk Süresinin Cezadan indirilmesi ve Cezaların içtimaı DAVA : Hükümlü Mustafa’nın TCK’nın 448 ve 51/2. maddeleri uyarınca 8 yıl ağır hapis, 6136 sayılı Yasanın 13/1. maddesi uyarınca 1 yıl hapis ve 160.000 TL. ağır para cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin, ( […]

Yargıtay Ceza Genel Kurulu 2001/7-205 E., 2001/180 K.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu 2001/7-205 E., 2001/180 K. İÇTİHAT ÖZETİ: Önceki taahhüdünü bozan borçlu sanık hakkında yakınmada bulunduktan sonra aynı borç için yapılan yeni taahhüdü “yakınmadan vazgeçme istencini açıklamaksızın” kabul eden yakınan vekilinin bu kabulünü “yakınmadan vazgeçme” olarak kabul etmek yasaya aykırıdır. Taahhüdü bozma suçunun oluşması için taahhütte bulunan borçlunun ödeyeceği tarafların anlaştığı toplam miktarın […]