Yargıtay 9.Ceza Dairesi

Yargıtay 9. Ceza Dairesi 2008/1174 E., 2008/1391 K.

Yargıtay 9.Ceza Dairesi 2008/1174 E.,2008/1391 K. İçtihat Özeti: 5237 sayılı TCK’nun 58. maddesi infaz rejimi ile ilgili olup, bu maddenin uygulanmamış olması kazanılmış hak oluşturmaz. Adıgeçen maddenin uygulanması hakkında her zaman bir karar verilmesi mümkündür. İçtihat Metni : Dosya incelenerek gereği düşünüldü: Hükümlünün mahkemece de kabul edilen silahlı çatışmalara katılması şeklinde gerçekleşen eylemlerinin 765 sayılı TCK’nın […]

Yargıtay 9. Ceza Dairesi 2007/11112 E., 2008/763 K.

Yargıtay 9.Ceza Dairesi 2007/11112 E.,2008/763 K. İçtihat Özeti: Cumhuriyet Savcısı hapis cezasından çevrilen adli para cezasının otuz gün içinde ödenmesi için hükümlüye bir ödeme emri tebliğ eder. Para cezasının ödenmemesi halinde hapis cezasının tamamen veya kısmen çektirilmesine karar verilerek, bu karar derhal infaz edilir. Bu cezanın infazında da koşullu salıverilme hükümleri uygulanır. İçtihat Metni : […]

Yargıtay 9. Ceza Dairesi 2007/9370 E.,2008/617 K.

Yargıtay 9. Ceza Dairesi 2007/9370 E., 2008/617 K. İçtihat Özeti: Sanığın yurtdışında yayın yapan özel bir televizyonun canlı yayınına telefonla bağlanarak silahlı terör örgütünün ve kurucusunun propagandasını yapma şeklinde gerçekleşen eylemi, 3713 sayılı terörle mücadele yasası’nın 7/2. maddesinde belirtilen suçu oluşturur. Bu suç, niteliği itibarı ile devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmaya yönelik olduğundan […]

Yargıtay 9. Ceza Dairesi 2007/9430 E., 2008/544 K.

Yargıtay 9. Ceza Dairesi 2007/9430 E., 2008/544 K. İçtihat Özeti: Sanıkların usulsüz harcama yapma şeklindeki eylemlerinin 5253 sayılı yasanın 32/f maddesi kapsamında kalması nedeniyle, asliye ceza mahkemesi davaya bakmakla görevlidir. İçtihat Metni Dosya incelenerek gereği düşünüldü: İddianamedeki anlatıma ve nitelendirmeye göre sanıkların usulsüz harcama yapma şeklindeki eylemlerinin, suç tarihinde yürürlükte bulunan 2908 sayılı Kanun’un 85/2. […]

Yargıtay 9. Ceza Dairesi 2007/11431 E.,2008/406 K.

Yargıtay 9. Ceza Dairesi 2007/11431 E., 2008/406 K. İçtihat özeti: Sanık 12-15 yaş aralığında olduğuna göre üzerine atılı mala zarar verme suçu için öngörülen cezanın miktarı itibarı ile 5237 sayılı TCK’nın zamanaşımına ilişkin hükümleri sanığın daha lehinedir. İçtihat Metni : Dosya incelenerek gereği düşünüldü: Sanığın üzerine atılı 5237 sayılı TCK’nın 151/1. maddesinde düzenlenen mala zarar […]