Yargıtay 6.Hukuk Dairesi

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi 2008/544 E., 2008/3619 K.

Yargıtay 6.Hukuk Dairesi 2008/544 E., 2008/3619 K. İçtihat Özeti: Türk medeni kanunu’nun 6. maddesi hükmü gereğince, kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça, taraflardan her biri hakkını dayandırdığı olguların varlığını kanıtlamakla yükümlüdür. Ziynet eşyaları nitelikleri itibariyle saklanabilen, taşınabilen eşyalardan olduğundan, kural olarak kadının üzerinde bulunduğu kabul edilmelidir. İçtihat Metni : Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan alacak davasına dair […]

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi 2007/13277 E., 2008/323 K.

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi 2007/13277 E., 2008/323 K. İçtihat Özeti: Türk Medeni Kanunu’ nun 826. maddesi hükmü uyarınca tapu kütüğüne taşınmaz olarak kaydedilen bağımsız ve sürekli nitelikte bulunan üst hakkındaki payın üçüncü bir kimseye satılması halinde onalım hakkına konu teşkil eder. İçtihat Metni: Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan onalım davasına dair karar Dairemizin 10.07.2007 gün ve 6005-8775 […]

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi 2007/10608 E., 2008/321 K.

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi 2007/10608 E., 2008/321 K. İçtihat özeti: 6570 sayılı yasanın 7/ç maddesinde düzenlenen tadilat nedenine dayalı davalarda tahliyeye karar verilmesi için, yapılacak tadilatın esaslı ve imar amaçlı olması, tadilat esnasında kiralananda oturmanın mümkün olmaması ve tadilat projesinin imarca onaylanmış bulunması gereklidir. İçtihat Metni Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan tahliye davasına dair karar, davalı […]