Yargıtay 5.Hukuk Dairesi

Yargıtay 5. Hukuk Dairesi 2007/14571 E., 2008/2276 K.

Yargıtay 5.Hukuk Dairesi 2007/14571 E.,2008/2276 K. İçtihat Özeti: Özel parselasyon sırasında parseller arasında yol olarak bırakılan bölümlerin tapudan terkin edilmesi gerekir.   İçtihat Metni : Taraflar arasındaki kamulaştırmasız elatılan taşınmaz bedelinin tahsili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kabulüne dair verilen hükmün Yargıtay’ca incelenmesi davalı idare vekili yönünden verilen dilekçe ile istenilmiş İse de, dava […]

Yargıtay 5. Hukuk Dairesi 2007/14736 E. , 2008/2198 K.

Yargıtay 5.Hukuk Dairesi 2007/14736 E. , 2008/2198 K. İçtihat Özeti: Mal sahipleri yönünden Kamulaştırma kanunundan doğan hakların kullanılması ve borçların yerine getirilmesi bakımından kamulaştırma işlemi tebligat ile başlar.   İçtihat Metni : Taraflar arasındaki kamulaştırma bedelinin arttırılması davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın reddine dair verilen hükmün Yargıtay’ca incelenmesi davacılar vekili yönünden verilen dilekçe ile […]