Yargıtay 4.Hukuk Dairesi

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi 2008/2288 E., 2008/3812 K.

Yargıtay 4.Hukuk Dairesi 2008/2288 E.,2008/3812 K. İçtihat Özeti: Davacının davalı ile nikahsız evlendiğinde reşit olup, resmi nikah yapılmamış olması davacının kendi kusuru olduğundan, manevi tazminat koşulları oluşmamıştır. Hayat deneyimlerine göre, ziynet eşyalarının kadın üzerinde olması olağandır. Bu çeşit eşyaların rahatlıkla götürülebilen eşyalardan olması, evden ayrılmayı tasarlayan kadının onları yanında götürmesi doğaldır.   İçtihat Metni : […]

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi 2007/5458 E., 2008/1122 K.

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi 2007/5458 E., 2008/1122 K. İlgili Kavramlar o HAKSIZ EYLEM NEDENİYLE TAZMİNAT o USULİ KAZANILMIŞ HAK İçtihat Özeti: İlk bilirkişi raporunda karşı davacının 5/8 kusurlu kabul edilip, davacı vekilinin de bu kusur oranını kabul etmesi usuli kazanılmış hak oluşturacaktır. Bu kabule rağmen sonradan alınan ve karşı davacıyı 6/8 kusurlu kabul eden raporun […]

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi 2007/3238 E., 2008/423 K.

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi 2007/3238 E., 2008/423 K. İçtihat: Davacı Yasin ‘e velayeten kendilerine asaleten Alim ve Şafak vekili Avukat Şükran tarafından, davalı A… Sitesi Yönetimi ve Hamza aleyhine 17/12/2004 gününde verilen dilekçe ile maddi ve manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kısmen kabulüne dair verilen 07/09/2006 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı […]