Yargıtay 4.Ceza Dairesi

Ceza tayininde seçme ve seçilme hakkı yasaklanamaz

Hak ve ehliyetlerden, siyasi haklardan yoksun bırakma konusunda kanunda boşluk bulunmaktadır. Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2013/38063 E. , 2016/4429 K. MAHKEMESİ :Sulh Ceza Mahkemesi SUÇLAR : Tehdit, hakaret HÜKÜMLER : Mahkumiyet Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü: Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi. Vicdani […]

Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2006/8819 E., 2008/3265 K.

Yargıtay 4.Ceza Dairesi 2006/8819 E., 2008/3265 K. İçtiaht özeti : Posta görevlisi sanığın çıkarılan tebligatları yasada belirtilen yönteme uymayıp, ilgilinin kardeşi ve muhtar vekiline vermesi eyleminin, 5237 sayılı yasa’nın 257/1. maddesinde öngörülen kamunun, ekonomik zararına, bireylerin mağduriyetine veya kişilerin haksız kazanç sağlamasına yol açıp açmadığının araştırılması ve sonucuna göre sanığın hukuki durumunun ve lehe yasanın […]

Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2006/4081 E., 2008/3242 K.

Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2006/4081 E., 2008/3242 K. İçtihat Özeti: Belediyenin ilgililere göndereceği tebligatları hazırlama ve posta idaresine teslim etme konusunda doğrudan görevi bulunmayan sanık belediye başkanının, göreve yeniden başlama yazılarının, katılanlara hangi yolla tebliğ edileceğine ilişkin herhangi bir talimatı olup olmadığı araştırılarak sonucuna göre suçun oluşup oluşmadığı ve sanığın hukuki durumu belirlenmelidir. İçtihat Metni […]

Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2006/7621 E., 2008/1913 K.

Yargıtay 4.Ceza Dairesi 2006/7621 E.,2008/1913 K. Suç: Standartlara aykırı akaryakıt satmak. İçtihat Özeti: Sanığın TSE standardına aykırı motorini satışa sunması eyleminin 765 sayılı yasa’nın 363/1. maddesine uyacağı ve anılan hükmün karşılığının 5237 sayılı yasa’nın 158/1-h maddesinde düzenlendiği gözetilmelidir. İçtihat Metni : Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre […]

Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2006/9661 E., 2008/1773 K.

Yargıtay 4.Ceza Dairesi 2006/9661 E.,2008/1773 K. İçtihat Özeti: Sanığın borcunu ödememek için kendisi tarafından düzenlenen belgenin müdahil tarafından, rızası dışında elde edildiği iddiasıyla müdahili şikayet ettiğinin anlaşılması karşısında, iftira suçunun sübuta erdiği gözetilmelidir. İçtihat Metni: Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü: Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından […]

Yargıtay 4.Ceza Dairesi 2006/7080 E., 2008/111 K.

Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2006/7080 E., 2008/111 K. İçtihat özeti: Sanığın komşusuna ait işyerinde haciz işlemi yapılırken, haczedilen malları kendisine yediemin olarak teslim edilmesi isteğinin reddi  üzerine icra müdürünün duyabileceği bir şekilde “… böyle işi s.k..m ederim” demesi; Kovuşturulması şikayete bağlı olmayan görevliye sövme suçunu oluşturur. İçtihat Metni: Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun […]

Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2006/7825 E., 2008/358 K.

Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2006/7825 E., 2008/358 K. İçtihat Metni : Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü: Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi. Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir. Ancak; […]

Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2007/4862 E., 2008/317 K.

Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2007/4862 E., 2008/317 K. İçtihat: Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü: Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi. Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir. Ancak; 1)4.1.2000 tarihli […]

Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2006/7501 E., 2008/291 K.

4. Ceza Dairesi 2006/7501 E. , 2008/291 K. İlgili Kavramlar Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü: Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi. Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir. Ancak; oluşa […]

Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2006/7192 E., 2008/197 K.

4. Ceza Dairesi 2006/7192 E.N , 2008/197 K.N. İçtihat Metni: Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü: Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi. Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir. Ancak; Sanığın […]