Yargıtay 2.Hukuk Dairesi

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2005/17543 E, 2005/15369 K.

T.C. YARGITAY 2.HUKUK DAİRESİ ESAS NO :2005/17543  KARAR NO: 2005/15369 YARGITAY İLAMI MAHKEMESİ : Orhangazi S.H. Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü. Dava Türk Medeni Kanununun 605/2. maddesine dayalı olarak açılmıştır. Bu davada süre söz konusu değildir. Her zaman açılabilir. […]

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2004/17134 E, 2005/4343 K.

T.C. YARGITAY 2.ci HUKUK DAİRESİ SAYI:2004/17134 ESAS, 2005/4343 KARAR YARGITAY İLAMI MAHKEMESİ :Kayseri 2.Aile Mahkemesi Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm 27.8.2004 tarihli ek karara karşı temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü. Davalı kadının Türk Medeni Kanununun 197. maddesine dayalı bir davası bulunmamaktadır. Tavzih kararı […]

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 1981/3041 E., 1981/3099 K.

Yargıtay 2.Hukuk Dairesi Esas no: 1981/3041 Karar no: 1981/3099 Karar Tarihi: 23.04.1981 ÖZET: Olayda Ü. ölmüş, tek çocuğu (evlatlığı) F. kalmış ve süresinde mirası reddetmiştir. Ölenin tek mirasçısı olan kızı mirası reddettiğine göre onun yerini kendi füruu yani davacı alamaz. Çünkü MK.nun 551. maddesinin şartı gerçekleşmemiştir. Hal böyle olunca MK.nun 552-553. maddeleri çerçevesinde işlem yapılması […]

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2000/852 E., 2000/3152 K.

T.C. YARGITAY 2.Hukuk Dairesi Esas no: 2000/852 Karar no: 2000/3152 Karar Tarihi: 10.03.2000 İçtihat özeti: Terekenin borca batık olduğunun tesbiti hakkındaki davada yetkili mahkeme tereke alacaklısının davanın açıldığı tarihteki ikametgahı mahkemesidir. Yetki uyuşmazlığının buna uygun çözülmesi gerekirken olayın özellik ve niteliğine uymayan amaç ve düşüncelerle yetkisizlik kararı verilmesi doğru değildir. (743 S. K. m. 545) […]

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2007/4202 E., 2008/4601

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ Esas No : 2007/4202 Karar No : 2008/4601 Tarih : 03.04.2008 İçtihat özeti: Yabancı Mahkeme Boşanma Kararının Tanınması için Tenfiz şartlarını taşıması Gerekir. Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hükmün kanun yararına bozulması Adalet Bakanlığının yazısı üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü. 2675 […]

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2008/1913 E., 2008/6171 K.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Esas No : 2008/1913 Karar No : 2008/6171 İçtihat özeti: Yabancı Mahkeme Boşanma Kararının Tanınması için Kararın Onanmış Aslı Gerekir Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hükmün kanun yararına bozulması Adalet Bakanlığının yazısı üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü. Davacı ………..vekili tarafından ……………….’e […]

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2007/11016 E., 2008/10040 K.

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ Esas No : 2007/11016 Karar No : 2008/10040 Tarih : 7.7.2008 İçtihat konusu: Miras şirketine temsilci atanması Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hükmün kanun yararına bozulması Adalet Bakanlığının yazısı üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü. 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 640. maddesi […]

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2007/6730 E., 2008/4453 K.

Yargıtay 2.Hukuk Dairesi 2007/6730 E.,2008/4453 K. İçtihat Özeti: Akıl hastalığı nedeniyle boşanma davalarında; Davalıda bulunan akıl hastalığının ortak hayatı diğer eş için çekilmez hale getirecek nitelikte olup olmadığı ve hastalığın geçmesine olanak bulunup, bulunmadığı resmi sağlık kurulu raporuyla belirlendikten sonra karar verilmelidir. İçtihat Metni: Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz […]

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2008/137 E., 2008/1671 K.

Yargıtay 2.Hukuk Dairesi 2008/137 E.,2008/1671 K. İçtihat Özeti: Korunmaya muhtaç çocuklar hakkında korunma kararı alma ve koşullarının varlığı halinde, bu kararı kaldırma görevi Aile Mahkemesi’ne aittir. Korunma kararının kaldırılması davasının, hakkında korunma kararı alınmış çocuğa, çocuk ergin değilse yasal temsilcisine yöneltilmesi gerekir.   İçtihat Metni : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda, mahalli mahkemece verilen […]

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2007/21466 E.,2008/1471 K.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2007/21466 E., 2008/1471 K. İçtihat Özeti: Mirasçılar arasında yabancı uyruklular bulunduğuna göre, bu mirasçıların uyruğunda oldukları ülke ile türkiye arasında miras bırakanın ölüm tarihi itibariyle kanuni miras yoluyla taşınmaz mülkiyeti edinmede karşılıklılık bulunup bulunmadığı araştırılmalıdır. İçtihat Metni: Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup, […]