Yargıtay 2.Ceza Dairesi

Suça sürüklenen çocuk tarafından işlenen hırsızlık suçu

Suça sürüklenen çocuk tarafından işlenen hırsızlık suçu ve işyeri dokunulmazlığının ihlali Yargıtay 2. Ceza Dairesi kararı Dosya no: 2014/20149 E. , 2016/505 K. Tebliğname No : 2 – 2013/148026 MAHKEMESİ : Karaman 2. Asliye Ceza Mahkemesi TARİHİ : 13/12/2012 NUMARASI : 2012/610 (E) ve 2012/922 (K) Dosya incelenerek gereği düşünüldü; 1-Suça sürüklenen çocuk hakkında işyeri dokunulmazlığının […]

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2004/3807 E., 2004/4741 K.

T.C. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, Tarih: 14.4.2004, Esas no:2004/3807, Karar no:2004/4741 İçtihat konusu: Anlaşmalı Boşanma Davasında Hakimin Protokol ile Bağlı Olması DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm velayet ve nafaka yönünden temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü: KARAR : 1-Davacının ( koca ) […]

Yargıtay 2. Ceza Dairesi 2008/954 E., 2008/7059 K.

Yargıtay 2.Ceza Dairesi 2008/954 E., 2008/7059 K. İçtihat Özeti: Sanığın evlatlıktan yasal olarak çıkarıldıktan sonra şikayetçinin iradesine aykırı olarak evinde kalmayı sürdürmesi atılı konut dokunulmazlığını bozma suçunu oluşturur. Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmaya karar verilmemesi, belirtilen hak yoksunluklarının mahkumiyetin doğal sonucu olmaları nedeniyle bozma nedeni yapılmamıştır.   İçtihat Metni : Konut dokunulmazlığını bozmak suçundan sanık […]

Yargıtay 2. Ceza Dairesi 2008/1432 E., 2008/6838 K.

Yargıtay 2.Ceza Dairesi 2008/1432 E., 2008/6838 K. İçtihat Özeti: 5237 sayılı TCK’nun 86/2. maddesindeki seçenek yaptırımlardan hapis cezasının tercih edilmesi halinde, aynı yasanın 50/2. maddesi uyarınca bu cezanın adli para cezasına çevrilemeyeceği, çevrilen para cezasının miktarının da temyiz kabiliyetini ortadan kaldıramayacağı gözetilmelidir.   İçtihat Metni : Kasten yaralama suçundan sanık E…’un yapılan yargılaması sonucunda; mahkumiyetine […]

Yargıtay 2. Ceza Dairesi 2007/17868 E., 2008/2857 K.

Yargıtay 2. Ceza Dairesi 2007/17868 E., 2008/2857 K. İçtihat Özeti: Sanığın trafik kontrolü sırasında belirlenen alkol oranının bilimsel verilere göre güvenli araç kullanma yeteneğini ortadan kaldırıp kaldırmayacağına ilişkin adli tıp kurumu’ndan görüş alınıp, anılan suçun soyut tehlike suçu olduğu da gözetilerek sonuca göre karar verilmelidir. İçtihat Metni : Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan sanık S……’in […]

Yargıtay 2. Ceza Dairesi 2007/16693 E., 2008/1917 K.

Yargıtay 2.Ceza Dairesi 2007/16693 E.,2008/1917 K. Özet içtihat: 5395 sayılı kanunun 5560 sayılı kanun ile değişik 24. maddesi gereği suça sürüklenen çocuklar hakkında da uzlaşma hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiş ise de; suç tarihinde 11-15 yaş grubunda bulunan sanığa yüklenen silahla kasten yaralama suçunun 5271 sayılı kanunun 5560 sayılı kanun ile değişik 253/1-b bendi uyarınca uzlaşmaya tabi olmadığı gözetilmelidir. İçtihat Metni: […]

Yargıtay 2.Ceza Dairesi 2007/13957 E., 2008/1503 K.

Yargıtay 2. Ceza Dairesi 2007/13957 E.,2008/1503 K. İçtihat özeti: Aynı evde ayrı odalarda oturan kardeşlerin birbirlerinin odalarına girmelerine izinlerinin olmadığı konusunda önceden bir açıklamaları bulunmadığına göre, sanığa atılı konut dokunulmazlığını bozma suçu oluşmaz. İçtihat Metni : Geceleyin konut dokunulmazlığını ihlal suçundan sanık Ertan’ın yapılan yargılaması sonucunda; mahkumiyetine dair (Havsa Asliye Ceza Mahkemesi)’nden verilen 31.03.2006 tarihli […]