Yargıtay 19.Hukuk Dairesi

Yargıtay 19. Hukuk Dairesi 2001/6816 E., 2002/4172 K.

T.C. YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİ Esas numarası: 2001/6816 Karar numarası: 2002/4172 Tarihi: 31.5.2002 DAVA : Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı dava dilekçesinin görevsizlik nedeniyle reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: KARAR : Dava, kredi sözleşmesinden doğan alacağın […]

Yargıtay 19. Hukuk Dairesi 2004/6909 E., 2005/1234 K.

Yargıtay 19.Hukuk Dairesi Tarih:15.02.2005, Esas no:2004/6909, Karar no:2005/1234 İçtihat konusu: Karşılıksız Çek’ten Dolayı Bankanın Sorumlu Olduğu Tutarın Tahsili DAVA: Taraflar arasında itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup, düşünüldü. KARAR : Davacı vekili,müvekkilinin davalı bankanın mudisi […]

Yargıtay 19. Hukuk Dairesi 2007/7131 E., 2008/303 K.

Yargıtay 19. Hukuk Dairesi 2007/7131 E., 2008/303 K. İçtihat ÖZETİ : Dava, yetkisiz kişinin düzenlediği çeklerin iptali, bu çeklerden dolayı borçlu olunmadığının tespiti talebine ilişkindir. Çek ile ilgili menfi tespit davalarının hamil, ciranta veya lehdar aleyhine karşı açılması gerekir. Eldeki davada, davalı olarak gösterilen kişinin uyuşmazlık konusu çeklerden birinin cirantası olduğu, diğer çeklerde bu kişinin […]

Yargıtay 19. Hukuk Dairesi 2007/7821 E., 2008/1622 K.

Yargıtay 19.Hukuk Dairesi 2007/7821 E.,2008/1622 K. İçtihat Özeti: Davacılar malı teslim ettiklerini ancak bedelini alamadıklarını ileri sürmüş ve buna ilişkin faturaları ve sevk irsaliyelerini dosyaya sunmuşlardır. Davalılar yargılamaya katılmamakla davayı inkar etmişlerdir. Bu durumda, davacıların iddialarını kesin deliller ile kanıtlamaları gerekir.   İçtihat Metni : Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda, ilamda yazılı nedenlerden […]

Yargıtay 19. Hukuk Dairesi 2007/7905 E., 2008/1632 K.

Yargıtay 19. Hukuk Dairesi 2007/7905 E., 2008/1632 K. İçtihat Özeti: Borcun ifa edileceği gün taraflarca müttefikan kararlaştırılmadığına ve takipten önce de ihtar gönderilmediğine göre, temerrüt tarihi olarak takip tarihinin esas alınması gerekir. İçtihat Metni : Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne, kısmen reddine yönelik olarak verilen […]

Yargıtay 19. Hukuk Dairesi 2007/11897 E., 2008/1114 K.

Yargıtay 19. Hukuk Dairesi 2007/11897 E., 2008/1114 K. İçtihat Özeti: Ayıba karşı tekeffül hükümlerine dayanan ticari satışlarla ilgili davalarda zamanaşımı süresi 6 ay ise de, satılanın daha uzun bir süre garanti kapsamına alınması durumunda garanti süresi sonuna kadar dava açılabilir. Ayrıca satıcı, alıcıyı iğfal etmiş ise zamanaşımından yararlanamaz. İçtihat Metni: Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan […]