Yargıtay 18.Hukuk Dairesi

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi 2008/314 E., 2008/4171 K.

T.C. YARGITAY 18. HUKUK DAIRESI Esas no. 2008/314 – Karar no. 2008/4171 – Tarih. 10.4.2008 İÇTİHAT ÖZETİ :  Dava dilekcesinde, ortak yere elatmanin onlenmesi, projeye aykiriliklarin giderilmesi istenilmistir. Binanin mimari projesinde kombi, klima gibi cihazlar icin yer belirlenmemis ise, yonetim planinda bu cihazlarin konulmasini yasaklayici duzenleme bulunup bulunmadigina bakılmalıdır. Bir yasaklama bulunmamasi halinde; baska bagimsiz bolumlere ve […]

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi 2008/5671 E., 2008/8395 K.

YARGITAY 18. HUKUK DAİRESİ Esas No : 2008/5671 Karar No : 2008/8395 Tarih : 10.07.2008 İçtihat konusu: Nüfus kaydı değişikliğinde çelişkiye mahal vermemek gerekir. Davacılar ……. ve …. ile davalı Nüfus Müdürlüğü arasındaki davada Ümraniye 2. Asliye Hukuk Mahkemesince verilen ve Yargıtay’ca incelenmeksizin kesinleşmiş bulunan 14.8.2007 günlü ve 2007/202E-2007/448K sayılı kararın yürürlükteki hukuka aykırı olduğu savıyla […]

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi 2008/834 E., 2008/2176 K. içtihatı

YARGITAY 18. HUKUK DAİRESİ Esas No : 2008/834 Karar No : 2008/2176 Tarih : 28.02.2008 İçtihat konusu: Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davasının Aynı Konu iİçin Bir Kez Açılabilmesi Davacı ……….. ile davalı Nüfus Müdürlüğü arasındaki davada Tavşanlı 2.Asliye Hukuk Mahkemesince verilen ve Yargıtay’ca incelenmeksizin kesinleşmiş bulunan 5/12/2006 günlü ve 2006/337-410 sayılı kararın yürürlükteki hukuka aykırı olduğu […]

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi 2008/5670 E., 2008/8394 K.

YARGITAY 18. HUKUK DAİRESİ Esas No : 2008/5670 Karar No : 2008/8394 Tarih : 10.7.2008 İçtihat özeti: Nüfus Kayıtlarını değiştirirken çelişki meydana getirmemek gerekir. Davacı ile davalı Nüfus Müdürlüğü arasındaki davada Kadirli 2. Asliye Hukuk Mahkemesince verilen ve Yargıtay’ca incelenmeksizin kesinleşmiş bulunan 9.10.2007 günlü ve 2007/346 Esas 2007/432 Karar sayılı kararın yürürlükteki hukuka aykırı olduğu savıyla Yargıtay […]

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi 2008/5669 E., 2008/8393 K. sayılı içtihatı

YARGITAY 18. HUKUK DAİRESİ Esas No : 2008/5669 Karar No : 2008/8393 Tarih : 10.07.2008 İçtihat özeti : Nüfus Kayıtlarında Doğum Tarihlerinin Ay ve Günü Belli Olmayanların Düzeltimesi idari Bir Görevdir. Davacı ………….. ile davalı Nüfus Müdürlüğü arasındaki davada Büyükçekmece 3. Asliye Hukuk Mahkemesince verilen ve Yargıtay’ca incelenmeksizin kesinleşmiş bulunan 29.6.2007 günlü ve 2007/228 Esas […]

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi 2007/12200 E., 2008/3185 K.

Yargıtay 18.Hukuk Dairesi 2007/12200 E., 2008/3185 K. İçtihat Özeti: Asıl borç ödenmeden önce faiz talep hakkı saklı tutulmuş ise ödeme sırasında ayrıca bu hakkın saklı tutulduğunun beyanına gerek yoktur. İçtihat Metni : Dava dilekçesinde, kamulaştırma bedelinin geç ödenmesinden doğan faiz alacağının tahsili istenilmiştir. Mahkemece davanın reddine karar verilmiş, hükmün temyiz İncelemesinin duruşmalı olarak yapılması davacılar vekili tarafından yasal […]

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi 2007/11753 E., 2008/3180 K.

Yargıtay 18.Hukuk Dairesi 2007/11753 E., 2008/3180 K. İçtihat Özeti: Tüm paydaşlar dava konusu taşınmazların tamamının satılması yoluyla ortaklığın giderilmesini istemiş olduklarından, paylaşma biçiminde uyuşma sağlandığının kabulü ile taşınmazların satılması yoluyla ortaklığın giderilmesine karar verilmesi gerekir. İçtihat Metni Dava dilekçesinde ortaklığın giderilmesi istenilmiştir. Mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiş, hükmün temyiz incelemesinin duruşmalı olarak yapılması davacı […]

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi 2007/10889 E., 2008/2010 K.

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi 2007/10889 E.,2008/2010 K. İçtihat özeti: 926 sayılı kanunun 112. maddesinin iptalinden sonra yapılan değişiklikte askeri personele yapılan öğretim, eğitim ve yetiştirme masraflarının, yükümlülük sürelerinin eksik kalan kısmı ile orantılı olarak kanuni faizi ile birlikte tazminat olarak ödeyecekleri belirtilmiş, miktarın güncelleştirilip günün para değerine uyarlanacağına dair bir hükme yer verilmemiştir. Yükümlülük sürelerinin […]

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi 2007/9055 E.,2008/1092 K.

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi 2007/9055 E. , 2008/1092 K. İçtihat Özeti: İİK’nın 67. maddesine göre takip talebine itiraz edilen alacaklıya, mahkemeye ya da merciye müracaat imkanı bakımından bir tercih hakkı tanınmıştır. alacaklı tercihini mahkemeye müracaat şeklinde yapmışsa, artık mahkemenin hem icra dairesinin yetkisine ve hem de borcun esasına ilişkin itirazı incelemesi gerekecektir. İçtihat Metni : […]