Yargıtay 13.Hukuk Dairesi

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 2007/10964 E. , 2008/308 K.

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 2007/10964 E. , 2008/308 K. İçtihat özeti:  Henüz icra takibine başlanmadan önce de menfi tespit davası açilabilir. Davalı banka mahkemeye göndermiş olduğu yazıda kredi kartı üyelik sözleşmesinin kefili olan davacının borcu olduğunu bildirdiğine göre, davacının menfi tespit davası açmakta hukuki yararı vardır. İçtihat Metni: Taraflar arasındaki menfi tespit davasının yapılan yargılaması […]

Yargıtay 13.Hukuk Dairesi 2007/10850 E.,2008/356 K.

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 2007/10850 E., 2008/356 K. İçtihat Metni : Taraflar arasındaki menfi tesbit davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın  kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü. Davacı, davalı banka şubesine giderek kredi başvurusu talebinde bulunduğunu, ancak faizlerin o dönem yüksek […]

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 2007/9308 E., 2008/346 K.

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 2007/9308 E., 2008/346 K. İçtihat Metni : Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü. Davacı,  davalı ile aralarında düzenlenen 31.12.2004 tarihli sözleşme gereğince davalıya motorin ve […]

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 2007/8188 E., 2008/253 K.

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 2007/8188 E. , 2008/253 K. İçtihat özeti: Avukat, haksız tutum ve davranışları ile azledilmesine neden olduğundan; Azil haklı sebebe dayanmaktadır. Bu nedenle, sözleşmeye dayanarak ücret isteyemez ise de, azil tarihine kadar sarfettiği emek ve mesaisine karşılık hakkaniyete uygun bir ücretin takdir ve tayin edilmesi gerekir. Vekalet sözleşmesi karşılıklı güvene dayanan bir sözleşme olup, […]