Yargıtay 13.Hukuk Dairesi

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 2001/12562 E., 2002/1209 K.

T.C. YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ Esas no : 2001/12562 Karar no: 2002/1209 Tarih : 07.02.2002 İçtihat konusu: Kira Bedelini Tespit Yetkisinin Kiralayana Verilmesi ve iyiniyet Kuralı DAVA : Taraflar arasındaki tesbit davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün davacı avukatı tarafından duruşmalı olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı […]

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 2007/15957 E., 2008/5726 K.

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ Esas No : 2007/15957 Karar No : 2008/5726 Tarih : 28.02.2008 İçtihat konusu: Tüketici Mahkemelerinde bakılan davalarda da Vekalet ücretine hükmedilmesi gerekir Taraflar arasındaki Hakem Kurulu kararına itiraz davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına temyiz edilmesi […]

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 2008/2593 E., 2008/7912 K.

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi Esas No : 2008/2593 KararNo : 2008/7912 Tarih : 05.06.2008 içtihat konusu: Kısmen Reddedilen Davada Davalı Lehine Avukatlık ücretine hükmedilmesi hakkında içtihat. Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne ve kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca kanun yararına bozulması istenilmekle dosya […]

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 2008/4345 E., 2008/6088 K. sayılı içtihatı

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ Esas No : 2008/4345 Karar No : 2008/6088 Tarih : 02.05.2008 İçtihat konusu: Kredi Kartı üyelik ücretinin tahsiline ilişkin Matbu Sözleşme Hükmünün Haksız şart Olması Taraflar arasındaki satıcının Hakem Kurulu kararına itirazı davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca Kanun yararına […]

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 2008/4346 E., 2008/7975 K.

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ Esas No : 2008/4346 Karar No : 2008/7975 Tarih : 06.06.2008 İçtihat konusu: Tüketici Mahkemesinde Dava Açabilmek için Gerekli Meblağ Sınırı   Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kanun yararına temyiz edilmesi üzerine […]

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 2007/10958 E., 2008/306 K.

Yargıtay 13.Hukuk Dairesi 2007/10958 E., 2008/306 K. İçtihat Özeti: Her ne kadar abone, aboneliğin tesis edildiği taşınmazını kiraya verirken iptal ettirmediği abone sözleşmesinin yürürlükte olduğu süre içinde taşınmazda oturanların kullandığı elektrik bedelinden sorumlu ise de, haksız fiil niteliğinde olan kaçak elektrik kullanımından dolayı sorumlu değildir. İçtihat Metni : Taraflar arasındaki menfi tespit davasının yapılan yargılaması […]

Yargıtay 13.Hukuk Dairesi 2007/14381 E., 2008/1473 K.

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 2007/14381 E., 2008/1473 K. İçtihat Özeti: Davacı ile davalı TEDAŞ Genel Müdürlüğü arasındaki uyuşmazlık idari bir işlem veya hizmetten kaynaklanmadığına göre davanın adli yargı mahkemelerinde görülmesi gerekir. İçtihat Metni : Taraflar arasındaki irtifak bedeli davasının yapılan yargılaması sonunda, ilamda yazılı nedenlerden dolayı mahkemenin görevsizliğine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde taraflar […]

Yargıtay 13.Hukuk Dairesi 2007/11592 E., 2008/1274 K.

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 2007/11592 E., 2008/1274 K. İçtihat Özeti: Mahkemenin, davaya konu aracın seri üretimden kalktığı, bu nedenle yenisi ile değiştirilmeyeceği ve fatura bedelinin ödenmesi gerektiği yönündeki kararı doğru değildir. Zira, icra ve iflas kanununun 24. maddesine göre ilamın icrası sırasında mal temin edilemez ise, ilamda yazılı değeri tahsil edilecektir. İçtihat Metni: Taraflar arasındaki […]

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 2007/11708 E., 2008/1869 K.

Yargıtay 13.Hukuk Dairesi 2007/11708 E., 2008/1869 K. İçtihat Özeti: Vekil, müvekkili lehine verilen kararı en kısa sürede müvekkiline bildirip masraflar konusunda bilgilendirmekle yükümlüdür. bu yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde azil haklı olur ve ücrete hak kazanamaz. Davacı yazılı belge ibraz edemediğine göre dava dilekçesinde dayandığı yemin delili hatırlatılmalı, sonucuna göre hüküm kurulmalıdır.   İçtihat Metni : […]

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 2007/9959 E., 2008/348 K.

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 2007/9959 E., 2008/348 K. İçtihat özeti: İcra mahkemesinde itirazın kaldırılması için dava açan ve ancak davası reddedilen alacaklı süresi içinde itirazın iptali davası açabilir. İçtihat Metni : Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda, ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi […]