Yargıtay 9. Ceza Dairesi 2007/9430 E., 2008/544 K.

Yargıtay 9. Ceza Dairesi 2007/9430 E., 2008/544 K.

İçtihat Özeti: Sanıkların usulsüz harcama yapma şeklindeki eylemlerinin 5253 sayılı yasanın 32/f maddesi kapsamında kalması nedeniyle, asliye ceza mahkemesi davaya bakmakla görevlidir.

İçtihat Metni

Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

İddianamedeki anlatıma ve nitelendirmeye göre sanıkların usulsüz harcama yapma şeklindeki eylemlerinin, suç tarihinde yürürlükte bulunan 2908 sayılı Kanun’un 85/2. maddesi ile 23.11.2004 tarihinde yürürlüğe giren 5253 sayılı Kanunun 32/f maddesi kapsamında bulunması nedeniyle delilleri takdir ve davaya bakmanın 5235 sayılı Kanun’un 11. maddesi uyarınca Asliye Ceza Mahkemesi’nin görevine girdiği, bu nedenle görevsizlik kararı verilmesi gerektiği gözetilmeden yargılamaya devamla yazılı şekilde hüküm tesisi,

Kanuna aykırı ve C.Savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, sair yönleri incelenmeksizin hükmün bu sebepten dolayı (BOZULMASINA), 31.01.2008 gününde oybirliği ile karar verildi.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yazın

(required)

(gerekli)