Yargıtay 9. Ceza Dairesi 2007/11431 E.,2008/406 K.

Yargıtay 9. Ceza Dairesi 2007/11431 E., 2008/406 K.

İçtihat özeti: Sanık 12-15 yaş aralığında olduğuna göre üzerine atılı mala zarar verme suçu için öngörülen cezanın miktarı itibarı ile 5237 sayılı TCK’nın zamanaşımına ilişkin hükümleri sanığın daha lehinedir.
İçtihat Metni :

Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

Sanığın üzerine atılı 5237 sayılı TCK’nın 151/1. maddesinde düzenlenen mala zarar verme suçunun gerektirdiği cezanın miktarı itibariyle ve sanığın suç tarihinde 12-15 yaş grubunda olduğu da gözetilerek, suç tarihinde yürürlükte bulunan 765 sayılı TCK’ya göre dava zamanaşımı yönünden sanık lehine hükümler içeren 5237 sayılı TCK’nın 66/2, 67/4. maddelerinde öngörülen 6 yıllık zamanaşımının suç ve inceleme tarihleri arasında gerçekleştiği anlaşıldığından hükmün bu nedenle (BOZULMASINA), CMUK’nın 322. maddesi uyarınca sanık hakkındaki kamu davasının zamanaşımı nedeniyle DÜŞÜRÜLMESİNE, 28.01.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yazın

(required)

(gerekli)