Yargıtay 5. Ceza Dairesi 2008/1472 E., 2008/2310 K.

Yargıtay 5.Ceza Dairesi 2008/1472 E.,2008/2310 K.

İçtihat Özeti :

2313 sayılı kanuna muhalefet suçundan yargılama yapma Asliye Ceza Mahkemesi’nin görev alanına girer. 
İçtihat Metni :

İzinsiz kenevir ekmek eylemi nedeni ile 2313 sayılı Yasa’ya muhalefet suçundan sanıklar C…. ve arkadaşlarının yargılanmalan sırasında; Rize Ağır Ceza Mahkemesi’yle Rize Birinci Asliye Ceza Mahkemesi arasında oluşan olumsuz görev uyuşmazlığının giderilmesi ve yargı yerinin belirlenmesi istemiyle gönderilen dosya Yargıtay C.Başsavalığı’ndan tebliğname ile Daireye verilmekle incelenerek gereği düşünüldü:

İncelenen dosya içeriğine, sanıkların üzerine atılı suçun niteliğine, iddianamede olayın anlatılış biçimine, 5560 sayılı Yasa’nın 14 ve 16. maddeleri ile değişik 5252 sayılı Yasa’nın 6. maddesinin 2. fıkrası (b) bendi nazara alınarak ve Rize Ağır Ceza Mahkemesi kararındaki gerekçeye göre;

Yerinde görülmeyen Rize 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 24.05.2006 gün ve 2005/144 Esas, 2006/200 Karar sayılı GÖREVSİZLİK kararının KALDIRILMASINA, dosyanın mahalline gönderilmesi için Yargıtay C.Başsavalığı’na TEVDİİNE, 19.03.2008 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yazın

(required)

(gerekli)