Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2006/7192 E., 2008/197 K.

4. Ceza Dairesi 2006/7192 E.N , 2008/197 K.N.

İçtihat Metni:

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak;

Sanığın eyleminde aile bireylerine kötü davranma suçuna özgü sürekliliğin ne suretle oluştuğuna ilişkin kanıtlar gösterilmeden ve sanığın eşini basit tıbbi   müdahale ile giderilebilecek biçimde   yaraladığı  kabul edilmesine karşın TCY.nın 86/2-3. maddeleri   yerine 232/1. maddesi uyarınca hükümlülük kararı  verilmesi,

Yasaya aykırı ve sanık Vural ‘un  temyiz nedenleri  ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden HÜKMÜN  CYY.nin 326/son maddesi  gözetilerek BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 15.01.2008 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yazın

(required)

(gerekli)