Yargıtay 3. Ceza Dairesi 2007/9126 E., 2008/131 K.

Yargıtay 3.Ceza Dairesi 2007/9126 E.,2008/131 K.

İçtihat Özeti:

İçtihat Metni :

Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak, gereği görüşülüp düşünüldü:

5271 sayılı CMK’nın 150. maddesinde, gerek 5560 sayılı Yasa’nın 21. maddesi ile yapılan değişiklikten önce ve gerekse bu değişiklikten sonraki düzenlemede zorunlu müdafi tayini için mahkum olunan cezanın süresinin bir ön koşul olarak öngörülmediği, 5560 sayılı Yasa ile yapılan değişiklikten önceki ve sonraki düzenlemede zorunlu müdafi tayini için atılı suça yasa maddesinde öngörülen hapis cezasının üst ve alt sınırı itibarıyla bir kriter getirdiği, değişiklikten önceki düzenlemede üst sınırın 5 yıl olduğu, sonraki düzenlemede ise alt sınırın 5 yıl olduğu, somut dosyada sanığa atılı eylemlere denk gelen yasa maddesinde öngörülen hapis cezasının üst ve alt sınırı itibariyle belirtilen kritere uygun olmadığı, ayrıca dosyada sanığın 18 yaşından küçük olduğuna, kendisini savunmayacak derecede malul veya sağır ve dilsiz olduğuna dair bir bilgi ve belge bulunmamasına göre tebliğnamedeki 1 nolu bozma düşüncesine iştirak olunmamıştır.

Yerinde görülmeyen sair itirazların reddine;

Ancak,

1-Sanık hakkında kardeşi olduğu belirtilen Fatma’yı yaralamaktan dolayı ceza tayin edilmiş olmasına göre, aile kayıt tablosunun getirtilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,

2-Sanığın 5237 sayılı Yasa’nın 53/1-c maddesinde belirtilen velayet hakkından vesayet yahut kayyımlığa dair bir hizmette bulunmaktan yoksun bırakılmasının koşullu salıverilme tarihi ile sınırlandırılması gerektiğinin gözetilmemesi,
3-Karar başlığına müşteki olarak Şemsettin kızı 1985 doğumlu Emine yerine Halef kızı 1936 doğumlu Emine’nin yazılması,

Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu sebeplerden dolayı istem gibi (BOZULMASINA), 23.01.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yazın

(required)

(gerekli)