Yargıtay 3. Ceza Dairesi 2007/16028 E.,2008/161 K.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi 2007/16028 E., 2008/161 K.

İçtihat Özeti: 5271 sayili kanunun 150/3. maddesindeki değişiklik ile alt sınırı 5 yıl hapis cezasının altındaki suçların sanığına müdafi zorunluluğunun kaldırılmasına, usul hükümlerinin derhal uygulanmasına ve sanığın savunmasının 1412 sayılı kanun yürürlükteyken alınmasına ve yapılmış işlemlerin geçerli olmasına göre zorunlu müdafi koşulları ortadan kalkmıştır.

İçtihat Metni:

Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak; ayrıntıları Yargıtay CGK’nın 26.12.2006 tarih 2006/8-317 esas ve 2006/319 sayılı kararında belirttiği üzere 19.12.2006 tarih ve 5560 sayılı Yasa’nın 21. maddesi ile 5271 sayılı Yasa’nın 150/3. maddesinde yapılan değişiklik ile daha önce üst sınırı 5 yıl olan hapis cezası gerektiren suçlarda sanıklar için zorunlu müdafi atanması öngörülmüş iken, yapılan değişiklik ile bu zorunluluk alt sınırı 5 yıl hapis cezasını gerektiren suçlarla sınırlandırılmış bulunmasına, yargılama yasalarının derhal uygulanması gerekmesine göre sanıkj hakkında zorunlu müdafi atanması koşulları artık ortadan kalkmıştır. Kaldı kij sanığın savunması 1412 sayılı CMUK’nın yürürlükte bulunduğu 13.05.2002 tarjihinde alınmış olup, 5320 sayılı Yasa’nın 4/2. maddesine göre de CMK’nın yürürlüğe girmesinden önce yapılmış işlemlerin hukuken geçerliliklerini devam ettireceklerinin de belirtilmesi karşısında tebliğnamenin bu yönde bozma isteyen görüşüne iştirak olunmamıştır.

Gereği görüşülüp düşünüldü:

Sanığın temyiz itirazları, oluşa, yapılan yargılamaya, toplanan delillere, gerekçeye ve takdire göre yerinde görülmemiş olduğundan reddiyle hükmün (ONANMASINA), 23.01.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yazın

(required)

(gerekli)