Yargıtay 3. Ceza Dairesi 2007/10866 E., 2008/1498 K.

Yargıtay 3.Ceza Dairesi 2007/10866 E.,2008/1498 K.

İçtihat özeti: 5252 sayılı kanunun 9/3. maddesine göre, önceki yasa ile sonraki yasanın tüm hükümlerinin somut olaya uygulamasının ayrı ayrı yapılması ve oluşacak sonuca göre lehe yasanın belirlenmesi gerekir.

 

İçtihat Metni :

Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak, gereği görüşülüp düşünüldü:

Yerinde görülmeyen sair itirazların reddine.

Ancak;

01.06.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5252 sayılı Yasa’nın 9/3. maddesine göre, önceki 765 sayılı TCK’nın bütün hükümleri ile sonraki 5237 sayılı Yasa’nın bütün hükümlerinin somut olaya uygulamasının ayrı ayrı yapılmasının gerekmesi karşısında, 5237 sayılı Yasa’nın 32. maddesi ve aynı Yasa’nın 57. maddesi uyarınca uygulanacak olan akıl hastalarına özgü güvenlik tedbiri hükümleri ile 765 sayılı Yasa’nın 46. maddesi hükümlerinin sonuçlarının hükmün gerekçesinde gösterilip sonucuna göre lehe yasa uygulamasının yapılması gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi,

Bozmayı gerektirmiş, katılan vekili ve sanık vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu sebepten dolayı (BOZULMASINA), 05.03.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yazın

(required)

(gerekli)