Yargıtay 3. Ceza Dairesi 2006/12525 E., 2008/1462 K.

Yargıtay 3.Ceza Dairesi 2006/12525 E.,2008/1462 K.

İçtihat Özeti: Mağdurdaki yaralanmanın basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek nitelikte olduğunun anlaşılması karşısında, sanığın eşini yaralamaktan dolayı 5237 sayılı yasa ‘nın 86/2, 86/3-a maddeleri ile cezalandırılmasına karar verilmesi gerekir.


İçtihat Metni :

Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak, gereği görüşülüp düşünüldü:

1-Oluş, savunma, iddia, doktor raporu ve tüm dosya kapsamına göre, mağdurdaki yaralanmanın basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek nitelikte olduğunun anlaşılması karşısında, sanığın eşini yaralamaktan dolayı 5237 sayılı Yasa’nın 86/2, 86/3-a maddeleri ile cezalandırılmasına karar verilmesi ile yetinilmesi gerekirken, uygulama yeri bulunmayan 86/1. maddesinin de tatbik edilmesi suretiyle hükümde karışıklığa neden olunması;

2-Hükümden sonra 08.02.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5728 sayılı Yasa’nın 562. maddesinin 1. fıkrası uyarınca 5271 sayılı CMK’nın 231/5, 14. madde ve fıkralarında öngörülen, hükmolunan cezanın geri bırakılması sınırının 2 yıla çıkartılması, soruşturma ve kovuşturması şikayete bağlı suç olma şartının kaldırılması kuralları gereğince bu hususların mahalli mahkemece birlikte değerlendirilmesi zorunluluğu,

Bozmayı gerektirmiş, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu sebeplerden dolayı (BOZULMASINA), 05.03.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yazın

(required)

(gerekli)