Yargıtay 3. Ceza Dairesi 2006/11196 E., 2008/136 K.

Yargıtay 3.Ceza Dairesi 2006/11196 E.,2008/136 K.

İçtihat Özeti: Sanığın kardeşinin eşine attığı tüpün küçük mağdurun kafa kemiğinde yaşamsal tehlike oluşturacak ve hayati fonksiyonlarını ağır derecede etkileyen kırığa neden olması eyleminde, piknik tüpünün fiilen saldırı ve savunmada kullanmaya elverişli silahtan olup olmadığı araştırıldıktan sonra eylem için öngörülen müeyyideler karşılaştırılarak lehe olan kanun belirlenmelidir.

 

İçtihat Metni :

Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak, gereği görüşülüp düşünüldü:
Yerinde görülmeyen sair itirazların reddine; ancak,

1-18 yaşından küçük mağdura CMK’nın 234/2. maddesi uyarınca vekil görevlendirilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,

2-Sanığın kardeşinin eşi C’ye fırlattığı piknik tüpünün mutfak kapısının buzlu camını kırarak, içeride oynamakta olan küçük mağdurun kafasına İsabet etmesi sonucu küçük mağdurun kafa kemiğinde hayat fonksiyonlannı ağır (5) derecede etkileyen kemik kırığı meydana gelmiş olmasının yanı sıra mağdurun yaşamsal tehlike de geçirmesine göre, suçta kullanılan piknik tüpünün 5237 sayılı Yasa’nın 6. maddesi uyarınca fiilen saldırı ve savunmada kullanılmaya elverişli silahtan sayılıp sayılmayacağı da değerlendirilip, öncelikle 5237 sayılı Yasa’da yaşamsal tehlike oluşturacak şekilde yaralama eylemi ile kemik kırığı meydana gelecek şekilde yaralama eylemleri yönünden getirilen düzenleme ve öngörülen müeyyideler karşılaştırıldıktan sonra ortaya çıkacak duruma göre eski ve yeni yasada atılı eylem için ilgili bütün hükümler olaya uygulanıp, ortaya çıkan sonuçlar birbiriyle karşılaştırılıp, her iki kanunla ilgili uygulama denetime imkan verecek ve ayrıntılı şekilde kararda gösterilerek hüküm kurulması gerektiğinin gözetilmemesi,

Bozmayı gerektirmiş, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu sebeplerden dolayı istem gibi (BOZULMASINA), 23.01.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yazın

(required)

(gerekli)