Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2005/17543 E, 2005/15369 K.

T.C. YARGITAY 2.HUKUK DAİRESİ

ESAS NO :2005/17543 

KARAR NO: 2005/15369

YARGITAY İLAMI

MAHKEMESİ : Orhangazi S.H. Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü. Dava Türk Medeni Kanununun 605/2. maddesine dayalı olarak açılmıştır. Bu davada süre söz konusu değildir. Her zaman açılabilir. Delillerin bu çerçevede değerlendirilip, sonucu uyarınca karar verilmesi gerekirken, yazılı olduğu şekilde davanın süre yönünden reddi bozma nedenidir.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün açıklanan nedenle BOZULMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 09.11.2005

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yazın

(required)

(gerekli)