Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2004/17134 E, 2005/4343 K.

T.C. YARGITAY 2.ci HUKUK DAİRESİ SAYI:2004/17134 ESAS, 2005/4343 KARAR

YARGITAY İLAMI

MAHKEMESİ :Kayseri 2.Aile Mahkemesi Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm 27.8.2004 tarihli ek karara karşı temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü. Davalı kadının Türk Medeni Kanununun 197. maddesine dayalı bir davası bulunmamaktadır. Tavzih kararı ile hükmün değiştirilmesi mümkün değildir. (HUMK.455-459. maddeler) Takdir edilen tedbir nafakasının dava tarihinden hükmün kesinleştiği tarihe kadar geçerli olmasına karşın, tavzih kararı ile tedbir nafakasının kararının kesinleşmesinden sonra da devamına karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

SONUÇ:Hükmün açıklanan nedenle BOZULMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, iş bu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 21.03.2005

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yazın

(required)

(gerekli)