Yargıtay 2. Ceza Dairesi 2008/954 E., 2008/7059 K.

Yargıtay 2.Ceza Dairesi 2008/954 E., 2008/7059 K.

İçtihat Özeti:

 
İçtihat Metni :

Konut dokunulmazlığını bozmak suçundan sanık E….’in yapılan yargılaması sonucunda; mahkumiyetine dair (Devrekani Asliye Ceza Mahkemesi)’nden verilen 19.04.2006 tarihli hükmün Yargıtay’ca incelenmesi sanık tarafından istenmekle ve dosya Yargıtay CBaşsavcılığı’nin 09.01.2008 tarihli tebliğnamesiyle Dairemize gelmekle yapılan inceleme sonunda gereği düşünüldü.

Hapis cezasına mahkum edilen ve bu cezası ertelenmeyen sanık hakkında 5237 sayılı TCK’nın 53/1. maddesinde belirtilen hak yoksunluklarına karar verilmemesi, belirtilen hak yoksunluklarının hapis cezasıyla mahkumiyetin doğal sonucu olmaları nedeniyle bu husus bozma nedeni yapılmamış, sanığın soruşturma ve kovuşturma aşamalarındaki anlatımı ile dosya içinde bulunan hırsızlık suçuyla ilgili mahkumiyet kararından evlatlıktan yasal olarak çıkarıldığı ve bundan sonra şikayetçinin iradesine aykırı olarak sanığın evde kalmayı sürdürerek atılı konut dokunulmazlığını bozmak suçunu işlediği anlaşılmakla, tebliğnamedeki bozma düşüncesine iştirak edilmemiştir.

Yapılan duruşmaya, toplanan delillere, mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun oluşan kanaat ve takdirine göre, sair temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

Ancak;

Hükümden sonra 08.02.2008 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 5728 sayılı Yasa’nın 562. maddesi ile değişik 5271 sayılı CMY’nın 231. maddesi uyarınca; hükmolunan cezanın tür ve süresine göre hükmün açıklanmasının geri bırakılıp bırakılmayacağı hususunun değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması,

Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu sebeplerden dolayı (BOZULMASINA), 14.04.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yazın

(required)

(gerekli)