Yargıtay 2. Ceza Dairesi 2008/1432 E., 2008/6838 K.

Yargıtay 2.Ceza Dairesi 2008/1432 E., 2008/6838 K.

İçtihat Özeti: 5237 sayılı TCK’nun 86/2. maddesindeki seçenek yaptırımlardan hapis cezasının tercih edilmesi halinde, aynı yasanın 50/2. maddesi uyarınca bu cezanın adli para cezasına çevrilemeyeceği, çevrilen para cezasının miktarının da temyiz kabiliyetini ortadan kaldıramayacağı gözetilmelidir.

 

İçtihat Metni :

Kasten yaralama suçundan sanık E…’un yapılan yargılaması sonucunda; mahkumiyetine dair (Ordu 2. Sulh Ceza Mahkemesi)’nden verilen 25.04.2006 tarihli hükmün Yargıtay’ca incelenmesi sanık tarafından istenmekle ve dosya Yargıtay CBaşsavcılığı’nın 06.02.2008 tarihli tebliğnamesiyle Dairemize gelmekle yapılan inceleme sonunda gereği düşünüldü. Sanık hakkında kasten yaralama suçundan sonuç olarak adli para cezası verilmiş ise de; 5237 sayılı TCK’nın 86/2. maddesindeki seçenek yaptırımlardan hapis cezasının tercih edilmesi durumunda aynı Kanun’un 50/2. maddesi uyarınca bu cezanın para cezasına çevrilemeyeceği, çevrilen para cezasının miktarı da hükmün temyiz kabiliyetini ortadan kaldırmayacağı cihetle, hükmün temyizi kabil olduğu belirlenerek yapılan incelemede;

5237 sayılı TCK’nın 86/2. maddesindeki seçenek yaptırımlardan hapis cezasının tercih edilmesi halinde, aynı Kanun’un 50/2. maddesi uyarınca bu cezanın adli para cezasına çevrilemeyeceğinin gözetilmemesi aleyhe temyiz olmadığından bozma sebebi yapılmamıştır.

Yapılan duruşmaya, toplanan delillere, gerekçeye, hakimin kanaat ve takdirine göre temyiz itirazları yerinde olmadığından reddiyle hükmün İstem gibi (ONANMASINA)/ 10.04.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yazın

(required)

(gerekli)