Yargıtay 2.Ceza Dairesi 2007/13957 E., 2008/1503 K.

Yargıtay 2. Ceza Dairesi 2007/13957 E.,2008/1503 K.

İçtihat özeti: Aynı evde ayrı odalarda oturan kardeşlerin birbirlerinin odalarına girmelerine izinlerinin olmadığı konusunda önceden bir açıklamaları bulunmadığına göre, sanığa atılı konut dokunulmazlığını bozma suçu oluşmaz.

İçtihat Metni :

Geceleyin konut dokunulmazlığını ihlal suçundan sanık Ertan’ın yapılan yargılaması sonucunda; mahkumiyetine dair (Havsa Asliye Ceza Mahkemesi)’nden verilen 31.03.2006 tarihli hükmün Yargıtay’ca incelenmesi sanık müdafii tarafından istenmekle ve dosya Yargıtay C.Başsavcı|ığı’nın 27.07.2007 tarihli tebliğnamesiyle Dairemize gelmekle yapılan incelerrje sonunda gereği düşünüldü.

Dosya içeriğine göre sair temyiz itirazları yerinde görülmemiştir. Ancak;

1- Oluşa ve dosya içeriğine göre katılan ile sanık kardeş olup, aynı evde ayrı ayrı odalarda oturmaktadırlar. Olay gecesi sanık katılardın kullandığı odaya girmiştir. Sanık ile katılanın ayrı ayrı kullandıkları odalarla, birinin diğerinin odasına girmeyeceği konusunda açıkça iznin bulunmadığı belirtilmediği sürece, yaşamın doğal akışına göre birbirlerinin odalarına girmelerinde rızanın var sayılması gerekir. Katılanın, sanığa odasına girmemesi konusunda rızasının bulunmadığını önceden açıkladığına ilişkin bir iddiası ve bu yönde bir kanıt bulunmaması karşısında, sanığa atılı konut dokunulmazlığını bozmak suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi,

2- Kabule göre de; 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Yasa’da Cumhuriyet Savcısının hükümlüye ödeme emri tebliği üzerine belli süre içerisinde ödenmeyen para cezalarjna gecikme zammı uygulanacağına ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmadığından, 647 sayılı Yasa’nın 5/5. maddesi uyarınca gecikme zammına hükmedilemeyeceğinin gözetilmemesi,

Bozmayı gerektirmiş, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu sebeplerden dolayı istem gibi (BOZULMASINA), 31.01.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yazın

(required)

(gerekli)