İçtihat Bankası

ictihatlar.info sitesi Türk hukuk sisteminde çok önemli bir rol üstlenen Yüksek mahkeme kararlarını yayınlamayı amaçlayan bir içtihat bankası niteliğindedir.

 

İçtihatlar, kanun ve diğer yazılı mevzuatın yanında çoğu zaman kanun boşluklarının doldurulmasında çok önemli yer tutan emsal yani mahkemelerce verilmiş önceki kararlardır.

 

Bir diğer ifade ile içtihatlar yasada veya örf ve adet hukukunda uygulanacak kuralın açıkça ve tereddütsüz olarak bulunmadığı konularda, yargıcın veya hukukçunun düşüncelerinden doğan sonuçlardır.

 

İçtihatlar sitesinde özellikle avukatlar, hakimler, savcılar, hukuk fakültesi öğrencileri, akademisyenler, adliye personeli ve diğer meslekleri icra eden tüm hukukçular için yararlı içtihatlar sunulmaya çalışılacaktır.

Önemli Bilgi: Sitemizde yayınlanan içtihatlar mülkiyet hakkına sahip olunamamasına rağmen herhangi bir ticari hukuk programından doğrudan alınmamış, çeşitli hukuk siteleri ve elindeki içtihatları kamu ile paylaşan kaynaklardan derlenmiştir. Çalışmamız tamamen bilgiye yönelik, ticaretten uzak, kamu yararına bir çalışma olup herhangi bir şirket, kurum veya kuruluş ile doğrudan ya da dolaylı ilgimiz bulunmamaktadır.

Içtihatlar sitesi aşağıdaki konulardaki içtihatları kategorize edilmiştir:

ictihatlar.info sitesi bulabildiği yargı kararlarını zaman içinde ekleyebildiğinden kısa aralıklarla sitemizi kontrol etmenizi diliyoruz. içtihat konusundaki diğer en önemli hukuk kaynakları aşağıda listelenmiştir, sitemizde bulamadığınız yargı kararları için Hukuki Net sitesinin mevzuat, içtihatlar ve içtihat arama bölümlerini incelemenizi, yine benzer konulara ilişkin uygulama ve çözüm örneklerini görebilmek açısından Hukuk forumlarına göz atmanızı tavsiye ediyorum.
Aynı şekilde hukuk siteleri üzerinde arama yapan ağ robotu Hukuk Arama sitesi ve Türk hukuk dallarını sınıflandıran, bilim dalı hakkında mevzuat, içtihat ve forum linkleri içeren Türk Hukuku sitesini, avukatlar için hukuk, mevzuat ve içtihat programları hakkında bilgiler veren AvTr sitesini incelemenizi tavsiye ediyorum.

Çekince: Sitemiz sonradan yapılan mevzuat değişiklikleri veya yeni kanunlar nedeniyle mülga hale gelen yüksek mahkeme kararları nedeniyle sorumluluk kabul etmemektedir. Konu ve metinlerin mevzuata uygun olup olmadıklarını denetlemek sorumluluğu siteden yararlananlara aittir.