Yargıtay Kavrama Göre

DAVADA DOĞRUDAN MADDİ ZARAR GÖRENLER

Daire:11 Tarih:2010 Esas No:2010/14384 Karar No:2010/11776 Kaynak:Antalya 4. Asliye Ceza İlgili Maddeler: TCK 155/1 İlgili Kavramlar: DAVADA DOĞRUDAN MADDİ ZARAR GÖRENLERİN MÜKELLEFLER OLUP ONLARINDA ŞİKAYETÇİ OLMADIKLARINDAN Sanık hakkında; katılanın yanında çalışmasından istifade ederek, mükelleflerden SSK ve Bağ Kur primlerini yatırmak üzere aldığı paraları yatırmadığından bahisle açılıp değişen suç vasfı nedeniyle güveni kötüye kullanma suçu olarak […]

CİNSEL SALDIRIDA SİLAH KULLANMAK

Daire:1 Tarih:2010 Esas No:2010/2194 Karar No:2010/7114 Kaynak:mahkeme dosyası İlgili Maddeler:102 İlgili Kavramlar:Cinsel saldırıda silah kullanmak T.CY A R G I T A YBİRİNCİ CEZA DAİRESİ Y A R G I T A Y İ L A M IESAS NO : 2010/2194 KARAR NO : 2010/7114TEBLİĞNAME : 1-B/2010/62706 V. Sevim’i kasten öldürmekten, cinsel istismardan, konut dokunulmazlığını […]

4926 sayılı kanuna muhalefet

Yargıtay Kararı: 4926 sayılı kanuna muhalefet T.C. YARGITAY 7. Ceza Dairesi Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No : 2009/18093 Karar No : 2010/14145 Tebliğname No : 7 – 2008/143873 İNCELENEN KARARIN; MAHKEMESİ : Tercan Asliye Ceza Mahkemesi TARİHİ : 23/01/2008 NUMARASI : SANIK : SUÇ : […]

ELEKTRİK HIRSIZLIĞI

Daire:2 Tarih:2010 Esas No:2009/3823 Karar No:2010/2807 Kaynak: İlgili Maddeler:142/1-f İlgili Kavramlar:ELEKTİRİK HIRSIZLIĞI Katılan kuruma abone kaydı olmayan sanığın hangi tarihten itibaren suça konu sayacın kullandığı işyerini işlettiği belirlenip elektirik sayacının gösterdiği tüketim miktarı ile kullanılan sürede tüketilmesi gereken elektirik enerjisi miktarı arasında açık bir orantısızlık olup olmadığı araştırılırak sonucuna göre , sanığın hukuki durumu değerlendirilmesi […]

CGK – İFADE HÜRRİYETİ-DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜ

Daire:CGK Tarih:2008 Esas No:2007/2-844 Karar No:2008/92 Kaynak:özel kaynak İlgili Maddeler:(2709 S. K. m. BAŞLANGIÇ, 3, 13, 14, 25, 26, 66) (334 S. K. m. 3, 14) (491 S. K. m. 1) (5271 S. K. m. 223) (765 S. K. m. 153, 160, 311, 312) (5237 S. K. m. 216) (2911 S. K. m. 17, 19) […]

12 YAŞINI DOLDURMAMIŞ ÇOCUKLAR HAKKINDA, KORUYUCU VE DESTEKLEYİCİ TEDBİRE KARAR VERME YETKİ VE GÖREVİ HK.

Daire:17 Tarih:2010 Esas No:2010/2499 Karar No:2010/6297 Kaynak:ÖZEL İlgili Maddeler:5395 SAYILI YASA 5, TCK 31/1 İlgili Kavramlar:12 Yaşını dorldurmamış çocuklar hakkında koruyucu ve destekleyivi tedbire karar verme yetki ve görevi hk. YARGITAY İLAMIMAHKEMESİ:Mut Asliye Hukuk MahkemesiTARİHİ :30.12.2009NUMARASI :2009/79-85DAVACI :MUT C.BAŞSAVCILIĞI Taraflar arasındaki koruyucu ve destekleyici tedbirin istemine ilişkin davada Mut Asliye Ceza ve Asliye Hukuk Mahkemelerince […]

CGK – TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE DÜŞÜRMEK

Daire:CGK Tarih:2007 Esas No:2007 / 2-262 Karar No:2007 / 263 Kaynak:özel kaynak İlgili Maddeler: İlgili Kavramlar:CGK-TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE DÜŞÜRMEK ÖZETİ:ANILAN SUÇ KASTLA İŞLENEBİLECEK BİR SUÇTUR. ALKOL VEYA UYUŞTURUCU MADDENİN KULLANILMASI SUÇUN OLUŞMASI İÇİN YETERLİ DEĞİLDİR. KİŞİNİN BU HALDE EMNİYETLİ ŞEKİLDE ARAÇ KULLANAMAYACAĞINI BİLEREK ARAÇ KULLANMASI GEREKİR. KİŞİNİN EMNİYETLİ ŞEKİLDE ARAÇ KULLANAMAYACAK DURUMDA OLDUĞUNUN SAPTANMASI ZORUNLUDUR. […]

CEZAEVİNE SİM KART SOKMAYA ÇALIŞMAK

Daire:4 Tarih:2009 Esas No:2008/7105 Karar No:2009/7663 Kaynak:özel İlgili Maddeler:tck 297 İlgili Kavramlar:Cezaevine sim kart sokmaya çalışmak tck 297/1 ,35 e uyar T.C. BOZMAYARGITAY4. Ceza Dairesi TÜRK MİLLETİ ADINA Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No : 2008/7105Karar No : 2009/7663Tebliğname No : 4 – 2008/66231 İNCELENEN KARARIN […]

DOLANDIRICILIK – KREDİ KARTININ KÖTÜYE KULLANILMASI

Daire:11 Tarih:2010 Esas No:2009/14580 Karar No: 2010/10571 Kaynak:mahkeme dosyası İlgili Maddeler:245 İlgili Kavramlar:DOLANDIRICILIK KREDİ KARTININ KÖTÜYE KULLANILMASI T.C.YARGITAY11. Ceza DairesiTÜRK MİLLETİ ADINAY A R G I T A Y İ L A M I Esas No : 2009/14580 Karar No : 2010/10571Tebliğname No : 11 – 2009/148506İNCELENEN KARARIN;MAHKEMESİ : A….2. Ağır Ceza MahkemesiTARİHİ : 03/07/2006NUMARASI […]

BASİT CİNSEL SALDIRI

Daire:5 Tarih:2010 Esas No:: 2010/2229 Karar No: 2010/7067 Kaynak:mahkeme dosyası İlgili Maddeler:105 İlgili Kavramlar:BASİT CİNSEL SALDIRI T.C.YARGITAY5. Ceza DairesiTÜRK MİLLETİ ADINAY A R G I T A Y İ L A M I Esas No : 2010/2229Karar No : 2010/7067Tebliğname No : 5 – 2009/67798 Irza geçmeye teşebbüs ve mesken masuniyetinin ihlali suçlarından sanık M. […]