Author Archive

Ceza tayininde seçme ve seçilme hakkı yasaklanamaz

Hak ve ehliyetlerden, siyasi haklardan yoksun bırakma konusunda kanunda boşluk bulunmaktadır. Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2013/38063 E. , 2016/4429 K. MAHKEMESİ :Sulh Ceza Mahkemesi SUÇLAR : Tehdit, hakaret HÜKÜMLER : Mahkumiyet Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü: Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi. Vicdani […]

Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret ve kasten yaralama

Spor müsabakası maç hakemi olan Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret ve kasten yaralama suçları Yargıtay 3. Ceza Dairesi kararı 2016/2996 E. , 2016/3643 K. Tebliğname No : KYB – 2016/52304 Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret ve kasten yaralama suçlarından sanık …’in, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 125/3-a, 125/4, 86/2 ve 86/3-c maddeleri uyarınca 1 yıl […]

Suça sürüklenen çocuk tarafından işlenen hırsızlık suçu

Suça sürüklenen çocuk tarafından işlenen hırsızlık suçu ve işyeri dokunulmazlığının ihlali Yargıtay 2. Ceza Dairesi kararı Dosya no: 2014/20149 E. , 2016/505 K. Tebliğname No : 2 – 2013/148026 MAHKEMESİ : Karaman 2. Asliye Ceza Mahkemesi TARİHİ : 13/12/2012 NUMARASI : 2012/610 (E) ve 2012/922 (K) Dosya incelenerek gereği düşünüldü; 1-Suça sürüklenen çocuk hakkında işyeri dokunulmazlığının […]

Kasten öldürme suçuna azmettirme

Yargıtay 1. Ceza Dairesi 2015/3314 E. , 2016/1725 K. SUÇ : Kasten öldürme ve bu suça azmettirme MAHKEME: . Ağır Ceza Mahkemesi TÜRK MİLLETİ ADINA Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanık . maktuller .,., yönelik kasten öldürme suçlarının sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde suç niteliği tayin, cezayı azaltıcı takdiri indirim sebebi takdir […]

Olası kastla çocuk öldürme ve olası kastla yaralama suçu

Yargıtay 1. Ceza Dairesi 2016/841 E. , 2016/1841 K. MAHKEME: . Ağır Ceza Mahkemesi SUÇ : Olası kastla çocuğu öldürme, olası kastla yaralama, 6136 sayılı Yasaya muhalefet TÜRK MİLLETİ ADINA Mahalli mahkemece verilen hükmün 5271 sayılı CMK’nun 35/2, 260, 6284 sayılı Kanunun 2/1-d ve 20/2. maddeleri gözetilerek Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına tebliği üzerine anılan kurum […]

DAVADA DOĞRUDAN MADDİ ZARAR GÖRENLER

Daire:11 Tarih:2010 Esas No:2010/14384 Karar No:2010/11776 Kaynak:Antalya 4. Asliye Ceza İlgili Maddeler: TCK 155/1 İlgili Kavramlar: DAVADA DOĞRUDAN MADDİ ZARAR GÖRENLERİN MÜKELLEFLER OLUP ONLARINDA ŞİKAYETÇİ OLMADIKLARINDAN Sanık hakkında; katılanın yanında çalışmasından istifade ederek, mükelleflerden SSK ve Bağ Kur primlerini yatırmak üzere aldığı paraları yatırmadığından bahisle açılıp değişen suç vasfı nedeniyle güveni kötüye kullanma suçu olarak […]

CİNSEL SALDIRIDA SİLAH KULLANMAK

Daire:1 Tarih:2010 Esas No:2010/2194 Karar No:2010/7114 Kaynak:mahkeme dosyası İlgili Maddeler:102 İlgili Kavramlar:Cinsel saldırıda silah kullanmak T.CY A R G I T A YBİRİNCİ CEZA DAİRESİ Y A R G I T A Y İ L A M IESAS NO : 2010/2194 KARAR NO : 2010/7114TEBLİĞNAME : 1-B/2010/62706 V. Sevim’i kasten öldürmekten, cinsel istismardan, konut dokunulmazlığını […]

4926 sayılı kanuna muhalefet

Yargıtay Kararı: 4926 sayılı kanuna muhalefet T.C. YARGITAY 7. Ceza Dairesi Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No : 2009/18093 Karar No : 2010/14145 Tebliğname No : 7 – 2008/143873 İNCELENEN KARARIN; MAHKEMESİ : Tercan Asliye Ceza Mahkemesi TARİHİ : 23/01/2008 NUMARASI : SANIK : SUÇ : […]

ELEKTRİK HIRSIZLIĞI

Daire:2 Tarih:2010 Esas No:2009/3823 Karar No:2010/2807 Kaynak: İlgili Maddeler:142/1-f İlgili Kavramlar:ELEKTİRİK HIRSIZLIĞI Katılan kuruma abone kaydı olmayan sanığın hangi tarihten itibaren suça konu sayacın kullandığı işyerini işlettiği belirlenip elektirik sayacının gösterdiği tüketim miktarı ile kullanılan sürede tüketilmesi gereken elektirik enerjisi miktarı arasında açık bir orantısızlık olup olmadığı araştırılırak sonucuna göre , sanığın hukuki durumu değerlendirilmesi […]

CGK – İFADE HÜRRİYETİ-DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜ

Daire:CGK Tarih:2008 Esas No:2007/2-844 Karar No:2008/92 Kaynak:özel kaynak İlgili Maddeler:(2709 S. K. m. BAŞLANGIÇ, 3, 13, 14, 25, 26, 66) (334 S. K. m. 3, 14) (491 S. K. m. 1) (5271 S. K. m. 223) (765 S. K. m. 153, 160, 311, 312) (5237 S. K. m. 216) (2911 S. K. m. 17, 19) […]